Oferta warsztatów dla szkół

Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych i średnich studentów

WYDZIAŁU PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI UNIWERSTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

  • udział w warsztatach jest darmowy
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM opłaca koszty dojazdu studentów do szkoły i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć
  • warsztaty prowadzą studenci psychologii należący do różnych organizacji studenckich – scenariusz każdego warsztatu został skonsultowany z pracownikiem naukowym Wydziału
  • dojeżdżamy do szkół na terenie całej Wielkopolski
  • by wybrane warsztaty zostały poprowadzone w Państwa szkole należy napisać wiadomość na wskazany do kontaktu adres mailowy


 

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) – sekcja warsztatowa „PoProstu” (kontakt: poprostuwarsztaty@gmail.com)

1) Warsztat „Radzenie sobie z trudnymi emocjami” – celem warsztatu jest poznanie wpływu emocji na zachowanie, istotności orientacji we własnych emocjach i podkreślenie ich udziału w procesie tworzenia relacji z samym sobą i innymi ludźmi. Dyskusja na warsztacie obejmuje tematykę zwłaszcza trudnych emocji, starając się ukazać istotność przeżywania i wyrażania ich. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami z życia codziennego i poznać sposoby komunikowania swoich potrzeb, które pomogą im w budowaniu zadowalających relacji z otaczającym światem.
Ilość osób: 15 – 30
Przeznaczenie: Szkoły średnie
Czas trwania: 90 minut
Wymagania: komputer z dostępem do internetu, rzutnik, tablica i kreda
2) Warsztat „Efektywne metody uczenia się” – celem warsztatu jest poznanie zbadanych naukowo technik, dzięki którym zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zaproponowanym sposobem zarządzania zadaniami w czasie oraz cechami ludzkiej pamięci, która decyduje o ilości i jakości zapamiętywanego materiału. Warsztat obejmuje zarówno otwartą dyskusję z uczestnikami o ich sposobach na naukę, zaletach i wadach poszczególnych technik uczenia się oraz pracę w grupach.
Ilość osób: 15 – 30
Przeznaczenie: Szkoły średnie
Czas trwania: 90 minut
Wymagania: komputer z dostępem do internetu, rzutnik
3) Warsztat „Aktywne słuchanie i udzielanie wsparcia” – celem warsztatu jest poznanie komponentów aktywnego słuchania i ich wpływu na jakość rozmowy z drugim człowiekiem. Warsztat obejmuje również przekazanie informacji w jaki sposób wspierać osoby w kryzysie oraz gdzie można szukać profesjonalnej pomocy psychologicznej. Podczas pracy w trzyosobowych grupach uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił we wzajemnym udzielaniu wsparcia.
Ilość osób: 15 – 30
Przeznaczenie: Szkoły średnie
Czas trwania: 90 minut
Wymagania: komputer z dostępem do internetu, rzutnik, głośnik
4) Warsztat „Stres nie taki straszny jak go malują, czyli jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach” – celem warsztatu jest przekazanie wiedzy o istocie i funkcjach stresu oraz poznanie różnorodności strategii radzenia sobie z nim. Warsztat obejmuje również dyskusję o przedstawionych strategiach w oparciu o przykłady z życia codziennego. Podczas pracy w grupach uczestnicy będą mieli okazję zaproponować swoje przykłady efektywnego poradzenia sobie w stresowych sytuacjach.
Ilość osób: 15 – 30
Przeznaczenie: szkoły średnie
Czas trwania: 90 minut
Wymagania: komputer z dostępem do internetu, rzutnik
 

Koło Naukowe Psychologii Społecznej (opiekun: Dr Dariusz Drążkowski, kontakt: dardra@amu.edu.pl)

5) Warsztat: „Jak korzystać z mediów społecznościowych w sposób sprzyjający osobistemu szczęściu?”  Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości jego uczestników o wpływie korzystania z mediów społecznościowych na ich dobrostan. W trakcie warsztatu w oparciu o wyniki badań naukowych zostaną opisane aktywności w mediach społecznościowych, które przyczyniają się do obniżenia oraz z drugiej strony do poprawy nastroju. Uczestnicy dokonają analizy i refleksji nad tym jak ich sposób korzystania z mediów społecznościowych, jak ilość czasu temu poświęcana oraz jak rodzaj przeglądanych treści w mediach społecznościowych wpływa na ich życie. Warsztat przeznaczony dla uczniów w wieku 11-19 lat. W trakcie warsztatu pożądane (ale nie konieczne) jest posiadanie przez jego uczestników telefonów z dostępem do internetu. Warsztat może trwać 45 minut lub 90 minut.

Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii (Opiekun: dr Sławomir Jabłoński, kontakt: niclaz@st.amu.edu.pl)

6) Warsztat: Pogromcy mitów – czyli jak naprawdę działa nasz mózg. Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy jego uczestników na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. W trakcie warsztatu, w oparciu o wyniki badań naukowych, obalone zostaną najbardziej popularne mity dotyczące pracy mózgu. Uczestnicy dokonają analizy i refleksji nad potencjalnymi skutkami rozpowszechniania się błędnych informacji na temat funkcjonowania mózgu oraz nad znaczeniem krytycznego myślenia w stosunku do pseudonaukowych informacji. Warsztat przeznaczony jest dla uczniów w wieku 15-19 lat. W trakcie warsztatu pożądana jest sala wyposażona w komputer oraz rzutnik oraz posiadanie przez jego uczestników telefonów z dostępem do internetu. Warsztat trwa 90 minut.
 

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania (opiekunka: prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska, kontakt: knzo.uam@gmail.com)

7) Warsztat  Czy Instagram może mi zaszkodzić? Jak się bronić przed wpływem mediów na obraz ciała. Warsztat opiera się na aktywnych ćwiczeniach pozwalających zmienić perspektywę i spostrzec swoje ciało oraz wygląd z innej strony. Ćwiczenia będą poparte omówieniem zagadnień teoretycznych z zakresu psychologii: definicja obrazu ciała, pojęcie perfekcji i samooceny cielesnej, teoria porównań społecznych, teoria rozbieżności Ja Higginsa, body shaming i fat talk, przemysł dietetyczny i jego wpływ na promocję niezdrowych nawyków, czemu warto nie traktować „normalnego” jako wyznacznika zdrowia. Omówiony zostanie też wpływ mediów społecznościowych z naciskiem na Instagram.
Dla kogo: warsztaty ze względu na odmienne postrzeganie ciała wśród nastolatków różnych płci przeznaczone są głównie dla dziewcząt (z możliwością modyfikacji dla oddzielnej grupy chłopców). Wiek uczestników – od 8 klasy wzwyż.
Czas 2x45min.
Wymagane – rzutnik do prezentacji PowerPoint
8) Warsztat „Nastawiamy myślenie na zdrowe jedzenie” Warsztat przekazuje najbardziej podstawową wiedzę z zakresu zdrowych nawyków oraz zaburzeń odżywiania. Jego celem jest profilaktyka zaburzonych nawyków żywieniowych w oparciu o psychoedukację. Podczas pierwszej połowy dzieci uczą się czym są zaburzenia odżywiania, rozprawiają się z najczęstszymi mitami, a także uczą się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze u siebie i kolegów oraz odpowiednio reagować. Druga część warsztatu jest przeznaczona na prezentację uaktualnionej piramidy żywienia. Teoria jest urozmaicona aktywnościami angażującymi uwagę dzieci na różne sposoby – dyskusją, pracą w grupach przy brystolu, quizami z nagrodami, filmikiem oraz kolorowymi materiałami z podsumowaniem treści wydanymi do domu.
Dla kogo: Klasy 4-7
Czas: 2x45min
Wymagane – rzutnik do prezentacji PowerPoint
 

Fabryka Młodych Profesjonalistów (opiekun: Prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski, kontakt: fmp.kariera@gmail.com)

9) Warsztat pt. ” Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” – cykl warsztatów poświęcony technikom efektywnej nauki. Celem warsztatów jest wyposażenie uczniów w narzędzia pomagające uczyć się szybciej i bardziej efektywnie. Korzystając z wiedzy psychologicznej, uczymy dzieci i młodzież, w jaki sposób funkcjonuje ludzki mózg i nasza pamięć, a w związku z tym, jak najlepiej wykorzystywać zasoby, które posiadamy. Podczas warsztatu chcemy pokazać, jak korzystać z technik zapamiętywania, jak lepiej koncentrować swoją uwagę oraz jak zarządzać swoim czasem w nauce.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów w wieku od 8 lat do 18 lat.
10) Warsztat pt. “Ja kontra stres” – cykl warsztatów poświęcony zagadnieniu stresu oraz metodom radzenia sobie ze stresem.  Celem warsztatów jest zaznajomienie uczniów z tematyką stresu – jakie jest źródło stresu,  co go wyzwala, jakie reakcje fizjologiczne zachodzą w człowieku oraz jak rozpoznać przejawy stresu u siebie i innych. Ponadto, ważne jest dla nas pokazanie metod regulacji stresu oraz odkrycie swoich własnych, sprawdzonych metod.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów w wieku 14-18 lat.
11) Warsztat pt. “Poznaj siebie” – cykl warsztatów poświęcony emocjom człowieka. Celem warsztatów jest zaznajomienie uczniów z tematyką ludzkich emocji, ich prawidłowego rozpoznawania oraz uzewnętrzniania. W trakcie warsztatów, w oparciu o wiedzę psychologiczną, uczestnicy poznają, czym są emocje podstawowe, co wywołuje emocje w życiu człowieka oraz w jaki sposób możemy korzystać z naszych emocji i je kontrolować.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 7-10 lat, 11-14 lat oraz 15-18 lat.
12) Warsztat pt. “Używki” – cykl warsztatów poświęcony tematyce korzystania z używek i uzależnień. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości wśród uczestników dotyczącej zagrożeń płynących z wczesnego sięgania po używki lub ich nadużywania. W oparciu o wyniki badań, zostaną przedstawione mechanizmy działania używek, skutki sięgania po nie oraz efekty płynące z ich nadmiernego używania. Uczestnicy dokonają analizy i refleksji nad tym, jak korzystanie z używek wpływa na funkcjonowanie człowieka.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat.
13) Warsztaty pt. “Człowiek w świecie kultury” – cykl warsztatów poświęcony tematom związanym z dyskryminacją, stereotypami, gender, homoseksualnością.   Celem warsztatów jest zwiększenie wrażliwości uczestnikom na problemy społeczne świata, w którym żyjemy. W trakcie spotkań, w oparciu o wiedzę naukową,  uczestnicy poznają źródła wielu zjawisk społecznych, sposoby i mechanizmy działania człowieka w naturalnej sytuacji lękowej.
Spotkanie będzie okazją do refleksji ale także poszerzenia perspektywy związanej z odbieraniem drugiego człowieka i tego co inne, nieznane.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów w wieku 10-14 lat oraz 15-18 lat.
 

AMUL – Aktywny Mały Uniwersytet Latający (opiekun: prof. dr hab. Anna Brzezińska; kontakt: katarzyna.strojna1@gmail.com)

14) Warsztat „Koncentracja” – Celem warsztatów jest: zapoznanie uczniów z pojęciem koncentracji uwagi; poznanie technik wspomagających koncentrację; pokazanie sytuacji, w których potrzebny jest wyższy poziom koncentracji. Uczestnicy ćwiczyć będą podczas zajęć: pamięć i koncentrację na słowie mówionym oraz cierpliwość. Pracować będą również nad skupieniem, wyobraźnią i opanowaniem emocji. Warsztat przeznaczony jest dla uczniów w wieku 6-16 lat i może trwać od jednej do trzech godzin lekcyjnych.
15) Warsztat „Emocje” – Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z emocjami podstawowymi, zwrócenie uwagi na niewerbalny aspekt emocji, pokazanie i omówienie sytuacji w jakich mogą pojawiać się dane emocje. Podczas zajęć uczniowie będą ćwiczyć elementy autoprezentacji, a także rozpoznawanie różnych ekspresji emocji i pokazywanie ich. Warsztat przeznaczony jest dla uczniów w wieku 6-16 lat i może trwać od jednej do trzech godzin lekcyjnych.
16) Warsztat „Komunikacja” – Celem warsztatów jest: zwrócenie uwagi na dwa kanały komunikacyjne: werbalny i niewerbalny, zwrócenie uwagi na rolę słuchania, pokazanie, że te same słowa mogą mieć różne znaczenie dla innych osób, wskazanie problemów na problemy powodowane przez jednostronność komunikatów oraz zrozumienie przyczyn nieporozumień w codziennych sytuacjach. Uczestnicy ćwiczyć będą podczas zajęć: aktywne słuchanie, precyzyjne wydawanie komunikatów, umiejętność klaryfikacji oraz planowanie strategii pomagających przeciwdziałać konfliktom wynikającym z nieporozumień w komunikacji. Warsztat przeznaczony jest dla uczniów w wieku 6-16 lat i może trwać od jednej do trzech godzin lekcyjnych.
17) Warsztat „Integracja” – Celem warsztatów jest: nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami, zapoznanie się z imionami uczestników, lepsze poznanie się uczniów nawzajem, podzielenie się swoimi zainteresowaniami z innymi. Zajęcia te służą wprowadzeniu dzieci w pracę warsztatową, która odbywa się na późniejszych godzinach. Warsztat przeznaczony jest dla uczniów w wieku 6-16 lat i może trwać od jednej do trzech godzin lekcyjnych.
18) Warsztat „Twórcze myślenie” – Celem warsztatów jest próba przełamania wytworzonych schematów i ćwiczenie elastyczności u uczniów. Uczestnicy podczas zajęć mogą ćwiczyć swoją wyobraźnię, innowacyjne myślenie. Warsztat również w dużej mierze skupia się na pracy w mniejszej grupie, dzięki czemu wspiera rozwój współpracy. Przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-16 lat i może trwać od jednej do trzech godzin lekcyjnych.
19) Warsztat „Jak pobudzić kreatywność” – Celem warsztatu jest wspieranie kreatywności uczniów, elastycznego i innowacyjnego myślenia. Uczestniczy zajęć będą musieli zmierzyć się z zadaniami wymagającymi przyjrzenia się rzeczywistości z różnych perspektyw, dzięki czemu zostają zmuszeni do wyjścia poza utarte schematy. Warsztat przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-16 lat i może trwać od jednej do trzech godzin lekcyjnych.
20) Warsztat „Mnemotechniki” – Celem warsztatu jest przedstawienie jego uczestnikom nowych sposobów nauki, dzięki którym przyswojenie materiału zajmuje mniej czasu i jest bardziej efektywne. Zajęcia opierają się na praktycznym przedstawieniu technik zapamiętania i ich przećwiczeniu, dzięki czemu uczniowie nie mają wątpliwości jak daną mnemotechnikę powinno się stosować. Warsztat przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-16 lat i mogą trwać od jednej do trzech godzin lekcyjnych.
21) Warsztaty naukowe – To zajęcia przygotowane dla młodszych dzieci, których celem jest rozbudzenie w nich ciekawości świata i chęci do poszerzenia swojej wiedzy na temat tego, co ich otacza. Uczniowie mogą poznać na nich zastosowanie podstawowych produktów kuchennych, zaobserwować reakcje chemiczne, które między nimi zachodzą, poznać właściwości wody lub przygotować śnieg w warunkach klasowych. Warsztaty trwają jedną godzinę lekcyjną.
 

Mitingi Umiejętności Społecznych (koordynator: dr Dariusz Drążkowski; kontakt: monika.ganclerz@gmail.com)

22) Warsztat „KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W TRAKCIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH” Za to jakie wrażenie wywołujemy u słuchaczy w trakcie wystąpień publicznych odpowiada przede wszystkim sposób, w jaki komunikujemy się niewerbalnie. Kierunek spojrzenia, częstotliwość mrugania, używane gesty, postawa ciała, ton i wysokość głosu, tempo mówienia i pauzy, nasza mimika, poruszanie się po sali… – każdy aspekt naszej mowy ciała ma znaczenie dla naszego wizerunku, jaki tworzymy przemawiając. Większość osób popełnia błędy w zakresie jednego bądź kilku wymienionych aspektów. Podstawowym celem warsztatu jest uświadomienie pojawiania się tych błędów i ich korekcja. Na warsztacie autoprezentacji:
POZNASZ LEPIEJ SIEBIE – w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze otrzymasz informacje zwrotne na temat swojej komunikacji niewerbalnej w sytuacji wystąpienia publicznego
DOWIESZ SIĘ – jakie są pożądane niewerbalne zachowania w trakcie przemawiania
NAUCZYSZ SIĘ – jak skorygować swoje komunikację niewerbalną
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat, trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych, wymagania: rzutnik.
23) Warsztat REDUKCJA LĘKU W TRAKCIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH Czy wiesz, że:
– publiczne przemawianie jest uznawane za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń (Bodie, 2010) – ludzie bardziej obawiają się wystąpień publicznych niż węży, wysokości, śmierci, finansowych tarapatów….
– 76% doświadczonych mówców (zawodowców) odczuwa stres przed wystąpieniami publicznymi, np. Maryl Streep
– odczuwanie stresu w tracie wystąpienia jest naturalne – niemal każdy z nas odczuwa intensywne zdenerwowanie, nie tylko TY
– pomimo iż, odczuwanie lęku w trakcie wystąpień publicznych jest NORMALNE i TYPOWE, to może wpłynąć negatywnie na efektywność naszych wystąpień.
Podstawowym założeniem warsztatu jest uznanie, że publiczne przemawianie angażuje te same umiejętności społeczne, co w trakcie zwykłej rozmowy – każdy z nas posiada już te umiejętności! Odczuwany lęk blokuje ten naturalny potencjał do przemawiania, który tkwi w każdym z nas. Wystarczy pozbyć się lęku by efektywnie przemawiać! Na warsztacie:
POZNASZ – jakie są techniki redukcji lęku w trakcie występowania publicznego o naukowo udokumentowanej skuteczności
NAUCZYSZ SIĘ – jak ograniczać swój lęk przed występowaniem publicznym
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat, trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych, wymagania: rzutnik.
24) Warsztat AUTOPREZENTACJA. Zapewne wiesz jak ważne jest pierwsze wrażenie w kontakcie z nowopoznanymi osobami. A czy wiesz, jakie kanały komunikacji niewerbalnej w największym stopniu odpowiadają za efekt pierwszego wrażenia? Czym się różni autoprezentacja niewerbalna osoby, która chce wzbudzić sympatię od osoby, która chce być spostrzegana za kompetentną lub posiadającą władzę? Zastanawiałeś/łaś się kiedyś jak należy gestykulować, gdy przemawiasz? Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na te pytania, to zapraszamy na warsztat z autoprezentacji! Jest to pierwszy z cyklu czterech warsztatów, które przygotują Cię do matury ustnej! Na warsztacie autoprezentacji:
POZNASZ LEPIEJ SIEBIE – w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze otrzymasz informacje zwrotne na temat swojej komunikacji niewerbalnej w sytuacji autoprezentacyjnej
DOWIESZ SIĘ – jakie są pożądane niewerbalne zachowania autoprezentacyjne i jakie można zastosować strategie autoprezentacyjne
NAUCZYSZ SIĘ – jak wywierać pożądane wrażenie w różnych kontekstach społecznych
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat, trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych, wymagania: rzutnik.
25) Warsztat ASERTYWNOŚĆ. Czy wiesz, że asertywność nie jest wyłącznie sztuką mówienia nie?
Asertywność to coś znacznie ważniejszego! Asertywność zdaniem psycholog Marii Król-Fijewskiej to zdolność do bycia sobą, wyrażania swoich prawdziwych uczuć, myśli, pragnień, postaw w sposób, bezpośredni, uczciwy i stanowczy, który respektuje prawa innych do tego samego. Asertywność, to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą. Asertywność powiązana jest głęboko z poczuciem własnej godności i szacunkiem dla samego siebie. Dlatego, jeśli pragniesz nauczyć się w pełni wyrażać siebie w kontakcie z innymi ludźmi, to zapraszamy na warsztat z asertywności!
Na warsztacie asertywności:
POZNASZ LEPIEJ SIEBIE – rozpoznasz obszary, w których jesteś mistrzem/mistrzynią asertywności oraz obszary, nad którymi mógłbyś/mogłabyś jeszcze popracować
DOWIESZ SIĘ – jak Twój monolog wewnętrzny wpływa na Twoje zachowanie; – jak kultura, w której żyjemy, wpływa na Twoją asertywność
NAUCZYSZ SIĘ – jak asertywnie odmawiać, broniąc swoich praw; – jak asertywnie wyrażać złość, nie przekraczając cudzych granic; – jak asertywnie reagować na krytykę.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat, trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych, wymagania: rzutnik.
 

Koło Naukowe PSYCHOLOGII RODZINY (opiekun: prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera, kontakt: bakiera@amu.edu.pl, mgr Agata Piasecka, mgr Kamil Janowicz)

26) Warsztaty komunikacji interpersonalnej w rodzinie.
Rozmowa oraz przekaz niewerbalny są podstawą tworzenia relacji interpersonalnych. Jak zatem komunikować się w rodzinie? Członkowie Koła Naukowego Psychologii Rodziny proponują 1,5-godzinne warsztaty, podczas których doskonalone są zachowania komunikacyjne służące porozumiewaniu się. Naszym celem jest wzmocnienie umiejętności wyrażenia emocji i potrzeb w rodzinie oraz mówienia o sobie, swoich pragnieniach i wątpliwościach w sposób jasny, a także tworzenia konstruktywnej odmowy. Chcemy podkreślić wartość komunikacji oraz przeprowadzić ćwiczenia związane z aktywnym słuchaniem. Jak rozmawiać, aby nie oceniać i nie karać? Jak budować mosty zamiast murów? Jak mówić, by nas słuchano, jak słuchać, by do nas mówiono? Nasze warsztaty mają za zadanie pokazać, że rozmowa może być przyjemna i konstruktywna, a ćwiczenia jakie zostaną podczas nich przeprowadzone, mają na celu przełamywanie barier komunikacyjnych i zachęcenie do rozwiązywania konfliktów i pogłębiania więzi rodzinnych za pomocą dialogu.
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content