Oferta edukacyjna dla szkół podstawowych i średnich studentów

WYDZIAŁU PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI UNIWERSTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

  • udział w warsztatach jest darmowy
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM opłaca koszty dojazdu studentów do szkoły i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć
  • warsztaty prowadzą studenci psychologii należący do różnych organizacji studenckich – scenariusz każdego warsztatu został skonsultowany z pracownikiem naukowym Wydziału
  • dojeżdżamy do szkół na terenie całej Wielkopolski
  • by wybrane warsztaty zostały poprowadzone w Państwa szkole należy napisać wiadomość na wskazany do kontaktu adres mailowy

 

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) – sekcja warsztatowa „PoProstu” (kontakt: poprostuwarsztaty@gmail.com)

1) Warsztat „Radzenie sobie z trudnymi emocjami” – celem warsztatu jest poznanie wpływu emocji na zachowanie, istotności orientacji we własnych emocjach i podkreślenie ich udziału w procesie tworzenia relacji z samym sobą i innymi ludźmi. Dyskusja na warsztacie obejmuje tematykę zwłaszcza trudnych emocji, starając się ukazać istotność przeżywania i wyrażania ich. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami z życia codziennego i poznać sposoby komunikowania swoich potrzeb, które pomogą im w budowaniu zadowalających relacji z otaczającym światem.
Ilość osób: 15 – 30
Przeznaczenie: Szkoły średnie
Czas trwania: 90 minut
Wymagania: komputer z dostępem do internetu, rzutnik, tablica i kreda
2) Warsztat „Efektywne metody uczenia się” – celem warsztatu jest poznanie zbadanych naukowo technik, dzięki którym zwiększa się efektywność przyswajania wiedzy. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zaproponowanym sposobem zarządzania zadaniami w czasie oraz cechami ludzkiej pamięci, która decyduje o ilości i jakości zapamiętywanego materiału. Warsztat obejmuje zarówno otwartą dyskusję z uczestnikami o ich sposobach na naukę, zaletach i wadach poszczególnych technik uczenia się oraz pracę w grupach.
Ilość osób: 15 – 30
Przeznaczenie: Szkoły średnie
Czas trwania: 90 minut
Wymagania: komputer z dostępem do internetu, rzutnik
3) Warsztat „Aktywne słuchanie i udzielanie wsparcia” – celem warsztatu jest poznanie komponentów aktywnego słuchania i ich wpływu na jakość rozmowy z drugim człowiekiem. Warsztat obejmuje również przekazanie informacji w jaki sposób wspierać osoby w kryzysie oraz gdzie można szukać profesjonalnej pomocy psychologicznej. Podczas pracy w trzyosobowych grupach uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił we wzajemnym udzielaniu wsparcia.
Ilość osób: 15 – 30
Przeznaczenie: Szkoły średnie
Czas trwania: 90 minut
Wymagania: komputer z dostępem do internetu, rzutnik, głośnik
4) Warsztat „Stres nie taki straszny jak go malują, czyli jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach” – celem warsztatu jest przekazanie wiedzy o istocie i funkcjach stresu oraz poznanie różnorodności strategii radzenia sobie z nim. Warsztat obejmuje również dyskusję o przedstawionych strategiach w oparciu o przykłady z życia codziennego. Podczas pracy w grupach uczestnicy będą mieli okazję zaproponować swoje przykłady efektywnego poradzenia sobie w stresowych sytuacjach.
Ilość osób: 15 – 30
Przeznaczenie: szkoły średnie
Czas trwania: 90 minut
Wymagania: komputer z dostępem do internetu, rzutnik 

Koło Naukowe Psychologii Społecznej (opiekun: Dr Dariusz Drążkowski, kontakt: dardra@amu.edu.pl)

5) Warsztat: „Jak korzystać z mediów społecznościowych w sposób sprzyjający osobistemu szczęściu?”  Celem warsztatu jest zwiększenie świadomości jego uczestników o wpływie korzystania z mediów społecznościowych na ich dobrostan. W trakcie warsztatu w oparciu o wyniki badań naukowych zostaną opisane aktywności w mediach społecznościowych, które przyczyniają się do obniżenia oraz z drugiej strony do poprawy nastroju. Uczestnicy dokonają analizy i refleksji nad tym jak ich sposób korzystania z mediów społecznościowych, jak ilość czasu temu poświęcana oraz jak rodzaj przeglądanych treści w mediach społecznościowych wpływa na ich życie. Warsztat przeznaczony dla uczniów w wieku 11-19 lat. W trakcie warsztatu pożądane (ale nie konieczne) jest posiadanie przez jego uczestników telefonów z dostępem do internetu. Warsztat może trwać 45 minut lub 90 minut.

Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii (Opiekun: dr Sławomir Jabłoński, kontakt: janpig@st.amu.edu.pl)

6) Warsztat: Pogromcy mitów – czyli jak naprawdę działa nasz mózg. Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy jego uczestników na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. W trakcie warsztatu, w oparciu o wyniki badań naukowych, obalone zostaną najbardziej popularne mity dotyczące pracy mózgu. Uczestnicy dokonają analizy i refleksji nad potencjalnymi skutkami rozpowszechniania się błędnych informacji na temat funkcjonowania mózgu oraz nad znaczeniem krytycznego myślenia w stosunku do pseudonaukowych informacji. Warsztat przeznaczony jest dla uczniów w wieku 15-19 lat. W trakcie warsztatu pożądana jest sala wyposażona w komputer oraz rzutnik oraz posiadanie przez jego uczestników telefonów z dostępem do internetu. Warsztat trwa 90 minut. 

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania (opiekunka: prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska, kontakt: knzo.uam@gmail.com)

7) Warsztat  Czy Instagram może mi zaszkodzić? Jak się bronić przed wpływem mediów na obraz ciała. Warsztat opiera się na aktywnych ćwiczeniach pozwalających zmienić perspektywę i spostrzec swoje ciało oraz wygląd z innej strony. Ćwiczenia będą poparte omówieniem zagadnień teoretycznych z zakresu psychologii: definicja obrazu ciała, pojęcie perfekcji i samooceny cielesnej, teoria porównań społecznych, teoria rozbieżności Ja Higginsa, body shaming i fat talk, przemysł dietetyczny i jego wpływ na promocję niezdrowych nawyków, czemu warto nie traktować „normalnego” jako wyznacznika zdrowia. Omówiony zostanie też wpływ mediów społecznościowych z naciskiem na Instagram.
Dla kogo: warsztaty ze względu na odmienne postrzeganie ciała wśród nastolatków różnych płci przeznaczone są głównie dla dziewcząt (z możliwością modyfikacji dla oddzielnej grupy chłopców). Wiek uczestników – od 8 klasy wzwyż.
Czas 2x45min.
Wymagane – rzutnik do prezentacji PowerPoint
8) Warsztat „Nastawiamy myślenie na zdrowe jedzenie” Warsztat przekazuje najbardziej podstawową wiedzę z zakresu zdrowych nawyków oraz zaburzeń odżywiania. Jego celem jest profilaktyka zaburzonych nawyków żywieniowych w oparciu o psychoedukację. Podczas pierwszej połowy dzieci uczą się czym są zaburzenia odżywiania, rozprawiają się z najczęstszymi mitami, a także uczą się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze u siebie i kolegów oraz odpowiednio reagować. Druga część warsztatu jest przeznaczona na prezentację uaktualnionej piramidy żywienia. Teoria jest urozmaicona aktywnościami angażującymi uwagę dzieci na różne sposoby – dyskusją, pracą w grupach przy brystolu, quizami z nagrodami, filmikiem oraz kolorowymi materiałami z podsumowaniem treści wydanymi do domu.
Dla kogo: Klasy 4-7
Czas: 2x45min
Wymagane – rzutnik do prezentacji PowerPoint 

Fabryka Młodych Profesjonalistów (opiekun: Prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski, kontakt: fmp.kariera@gmail.com)

9) Warsztat pt. ” Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” – cykl warsztatów poświęcony technikom efektywnej nauki. Celem warsztatów jest wyposażenie uczniów w narzędzia pomagające uczyć się szybciej i bardziej efektywnie. Korzystając z wiedzy psychologicznej, uczymy dzieci i młodzież, w jaki sposób funkcjonuje ludzki mózg i nasza pamięć, a w związku z tym, jak najlepiej wykorzystywać zasoby, które posiadamy. Podczas warsztatu chcemy pokazać, jak korzystać z technik zapamiętywania, jak lepiej koncentrować swoją uwagę oraz jak zarządzać swoim czasem w nauce.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów w wieku od 8 lat do 18 lat.
10) Warsztat pt. “Ja kontra stres” – cykl warsztatów poświęcony zagadnieniu stresu oraz metodom radzenia sobie ze stresem.  Celem warsztatów jest zaznajomienie uczniów z tematyką stresu – jakie jest źródło stresu,  co go wyzwala, jakie reakcje fizjologiczne zachodzą w człowieku oraz jak rozpoznać przejawy stresu u siebie i innych. Ponadto, ważne jest dla nas pokazanie metod regulacji stresu oraz odkrycie swoich własnych, sprawdzonych metod.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów w wieku 14-18 lat.
11) Warsztat pt. “Poznaj siebie” – cykl warsztatów poświęcony emocjom człowieka. Celem warsztatów jest zaznajomienie uczniów z tematyką ludzkich emocji, ich prawidłowego rozpoznawania oraz uzewnętrzniania. W trakcie warsztatów, w oparciu o wiedzę psychologiczną, uczestnicy poznają, czym są emocje podstawowe, co wywołuje emocje w życiu człowieka oraz w jaki sposób możemy korzystać z naszych emocji i je kontrolować.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 7-10 lat, 11-14 lat oraz 15-18 lat.
12) Warsztat pt. “Używki” – cykl warsztatów poświęcony tematyce korzystania z używek i uzależnień. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości wśród uczestników dotyczącej zagrożeń płynących z wczesnego sięgania po używki lub ich nadużywania. W oparciu o wyniki badań, zostaną przedstawione mechanizmy działania używek, skutki sięgania po nie oraz efekty płynące z ich nadmiernego używania. Uczestnicy dokonają analizy i refleksji nad tym, jak korzystanie z używek wpływa na funkcjonowanie człowieka.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat.
13) Warsztaty pt. “Człowiek w świecie kultury” – cykl warsztatów poświęcony tematom związanym z dyskryminacją, stereotypami, gender, homoseksualnością.   Celem warsztatów jest zwiększenie wrażliwości uczestnikom na problemy społeczne świata, w którym żyjemy. W trakcie spotkań, w oparciu o wiedzę naukową,  uczestnicy poznają źródła wielu zjawisk społecznych, sposoby i mechanizmy działania człowieka w naturalnej sytuacji lękowej.
Spotkanie będzie okazją do refleksji ale także poszerzenia perspektywy związanej z odbieraniem drugiego człowieka i tego co inne, nieznane.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów w wieku 10-14 lat oraz 15-18 lat

Mitingi Umiejętności Społecznych (koordynator: dr Dariusz Drążkowski; kontakt: dardra@amu.edu.pl)

22) Warsztat „KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W TRAKCIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH” Za to jakie wrażenie wywołujemy u słuchaczy w trakcie wystąpień publicznych odpowiada przede wszystkim sposób, w jaki komunikujemy się niewerbalnie. Kierunek spojrzenia, częstotliwość mrugania, używane gesty, postawa ciała, ton i wysokość głosu, tempo mówienia i pauzy, nasza mimika, poruszanie się po sali… – każdy aspekt naszej mowy ciała ma znaczenie dla naszego wizerunku, jaki tworzymy przemawiając. Większość osób popełnia błędy w zakresie jednego bądź kilku wymienionych aspektów. Podstawowym celem warsztatu jest uświadomienie pojawiania się tych błędów i ich korekcja. Na warsztacie autoprezentacji:
POZNASZ LEPIEJ SIEBIE – w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze otrzymasz informacje zwrotne na temat swojej komunikacji niewerbalnej w sytuacji wystąpienia publicznego
DOWIESZ SIĘ – jakie są pożądane niewerbalne zachowania w trakcie przemawiania
NAUCZYSZ SIĘ – jak skorygować swoje komunikację niewerbalną
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat, trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych, wymagania: rzutnik.
23) Warsztat REDUKCJA LĘKU W TRAKCIE WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH Czy wiesz, że:
– publiczne przemawianie jest uznawane za jedno z najbardziej stresujących wydarzeń (Bodie, 2010) – ludzie bardziej obawiają się wystąpień publicznych niż węży, wysokości, śmierci, finansowych tarapatów….
– 76% doświadczonych mówców (zawodowców) odczuwa stres przed wystąpieniami publicznymi, np. Maryl Streep
– odczuwanie stresu w tracie wystąpienia jest naturalne – niemal każdy z nas odczuwa intensywne zdenerwowanie, nie tylko TY
– pomimo iż, odczuwanie lęku w trakcie wystąpień publicznych jest NORMALNE i TYPOWE, to może wpłynąć negatywnie na efektywność naszych wystąpień.
Podstawowym założeniem warsztatu jest uznanie, że publiczne przemawianie angażuje te same umiejętności społeczne, co w trakcie zwykłej rozmowy – każdy z nas posiada już te umiejętności! Odczuwany lęk blokuje ten naturalny potencjał do przemawiania, który tkwi w każdym z nas. Wystarczy pozbyć się lęku by efektywnie przemawiać! Na warsztacie:
POZNASZ – jakie są techniki redukcji lęku w trakcie występowania publicznego o naukowo udokumentowanej skuteczności
NAUCZYSZ SIĘ – jak ograniczać swój lęk przed występowaniem publicznym
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat, trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych, wymagania: rzutnik.
24) Warsztat AUTOPREZENTACJA. Zapewne wiesz jak ważne jest pierwsze wrażenie w kontakcie z nowopoznanymi osobami. A czy wiesz, jakie kanały komunikacji niewerbalnej w największym stopniu odpowiadają za efekt pierwszego wrażenia? Czym się różni autoprezentacja niewerbalna osoby, która chce wzbudzić sympatię od osoby, która chce być spostrzegana za kompetentną lub posiadającą władzę? Zastanawiałeś/łaś się kiedyś jak należy gestykulować, gdy przemawiasz? Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na te pytania, to zapraszamy na warsztat z autoprezentacji! Jest to pierwszy z cyklu czterech warsztatów, które przygotują Cię do matury ustnej! Na warsztacie autoprezentacji:
POZNASZ LEPIEJ SIEBIE – w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze otrzymasz informacje zwrotne na temat swojej komunikacji niewerbalnej w sytuacji autoprezentacyjnej
DOWIESZ SIĘ – jakie są pożądane niewerbalne zachowania autoprezentacyjne i jakie można zastosować strategie autoprezentacyjne
NAUCZYSZ SIĘ – jak wywierać pożądane wrażenie w różnych kontekstach społecznych
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat, trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych, wymagania: rzutnik.
25) Warsztat ASERTYWNOŚĆ. Czy wiesz, że asertywność nie jest wyłącznie sztuką mówienia nie?
Asertywność to coś znacznie ważniejszego! Asertywność zdaniem psycholog Marii Król-Fijewskiej to zdolność do bycia sobą, wyrażania swoich prawdziwych uczuć, myśli, pragnień, postaw w sposób, bezpośredni, uczciwy i stanowczy, który respektuje prawa innych do tego samego. Asertywność, to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą. Asertywność powiązana jest głęboko z poczuciem własnej godności i szacunkiem dla samego siebie. Dlatego, jeśli pragniesz nauczyć się w pełni wyrażać siebie w kontakcie z innymi ludźmi, to zapraszamy na warsztat z asertywności!
Na warsztacie asertywności:
POZNASZ LEPIEJ SIEBIE – rozpoznasz obszary, w których jesteś mistrzem/mistrzynią asertywności oraz obszary, nad którymi mógłbyś/mogłabyś jeszcze popracować
DOWIESZ SIĘ – jak Twój monolog wewnętrzny wpływa na Twoje zachowanie; – jak kultura, w której żyjemy, wpływa na Twoją asertywność
NAUCZYSZ SIĘ – jak asertywnie odmawiać, broniąc swoich praw; – jak asertywnie wyrażać złość, nie przekraczając cudzych granic; – jak asertywnie reagować na krytykę.
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów 14-18 lat, trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych, wymagania: rzutnik. 

Koło Naukowe PSYCHOLOGII RODZINY (opiekun: prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera, kontakt: bakiera@amu.edu.pl)

26) Warsztaty komunikacji interpersonalnej w rodzinie.
Rozmowa oraz przekaz niewerbalny są podstawą tworzenia relacji interpersonalnych. Jak zatem komunikować się w rodzinie? Członkowie Koła Naukowego Psychologii Rodziny proponują 1,5-godzinne warsztaty, podczas których doskonalone są zachowania komunikacyjne służące porozumiewaniu się. Naszym celem jest wzmocnienie umiejętności wyrażenia emocji i potrzeb w rodzinie oraz mówienia o sobie, swoich pragnieniach i wątpliwościach w sposób jasny, a także tworzenia konstruktywnej odmowy. Chcemy podkreślić wartość komunikacji oraz przeprowadzić ćwiczenia związane z aktywnym słuchaniem. Jak rozmawiać, aby nie oceniać i nie karać? Jak budować mosty zamiast murów? Jak mówić, by nas słuchano, jak słuchać, by do nas mówiono? Nasze warsztaty mają za zadanie pokazać, że rozmowa może być przyjemna i konstruktywna, a ćwiczenia jakie zostaną podczas nich przeprowadzone, mają na celu przełamywanie barier komunikacyjnych i zachęcenie do rozwiązywania konfliktów i pogłębiania więzi rodzinnych za pomocą dialogu.
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content