Zakres oferty

LOGO KOLOR01

Zakres oferty

Nasza oferta podzielona została na następujące strefy:

Strefa edukacji

 • Rozwijanie kompetencji społecznych, np. asertywności
 • Rozwijanie kompetencji związanych z samoregulacją, np. radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym
 • Nauka pisania CV
 • Przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Nauka zarządzania czasem
 • Wyznaczanie ścieżki kariery zawodowej
 • Okrywanie predyspozycji zawodowych

Strefa rodzica

 • Budowanie świadomości znaczenia roli ojca i matki w rozwoju dziecka
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji z dzieckiem i rozpoznawania jego sposobu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego
 • Praca nad świadomością znaczenia otoczenia na rozwój dziecka
 • Rozwijanie wiedzy o tym, jak wychować rodzeństwo bez rywalizacji
 • Zajęcia w szkole rodzenia nt. rozwoju dziecka do 1 roku życia

Strefa biznesu

 • Nauka skutecznego wzbudzania motywacji do działania u pracowników
 • Prowadzenie procesu rekrutacji pracowników
 • Nauka efektywnej współpracy w zespole
 • Rozwijanie świadomości wpływu rodzaju kultury organizacyjnej firmy na środowisko pracy
 • System oceny pracowników

Strefa młodzieży

 • Techniki uczenia się
 • Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym
 • Psychoedukacja seksualna
 • Organizacja godzin wychowawczych
 • Nauka komunikacji z drugą osobą
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół średnich i gimnazjów

Strefa seniora

 • Techniki relaksacyjne
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Kreatywne myślenie
 • Techniki usprawniające pracę umysłową
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla seniorów

Co nas wyróżnia?

 1. Fabryka Młodych Profesjonalistów to czwarta w Polsce i druga w Poznaniu organizacja o charakterze typu Junior Enterprise. Co to oznacza? Jesteśmy organizacją działającą na styku realiów rynku pracy oraz świata akademickiego. Jednak unikatowy charakter Fabryki Młodych Profesjonalistów podkreśla fakt bycia jedyną tego typu organizacją, która oferuje profesjonalne usługi doradcze wyłącznie w zakresie umiejętności z obszaru psychologii i pozostałych nauk społecznych.
 1. Jesteśmy organizacją, w której nie ma miejsca na relacje hierarchiczne. Wszyscy mamy równe szanse realizacji zawodowej w ramach naszych działań, a nasze funkcjonowanie nie jest ograniczone sztywną strukturą. Fabryka Młodych Profesjonalistów funkcjonuje, co prawda jak „mała firma”, jednak realnie nasze działania są koordynowane przez cały zespół. Jest to trudna forma pracy, ponieważ narzuca długi proces decyzyjny, a jego rezultatem jest zazwyczaj z trudem wypracowany kompromis, jednak w ten sposób możemy najlepiej i najefektywniej uczyć się pracy zespołowej.
 1. Ze względu na fakt, że każdy członek naszej organizacji jest w ciągłej fazie poszukiwania i eksplorowania własnych możliwości, nie tworzymy stałych podzespołów. Nasza praca ma strukturę macierzową, co oznacza, że zespoły są formowane na potrzeby projektu, a więc danego szkolenia. Dzięki temu każdy może spróbować własnych sił w projektach o różnej tematyce, szukając najlepszego dla siebie rozwiązania.

 Kogo rekrutujemy?

Szukamy osób przede wszystkim pełnych pasji i zainteresowań, zmotywowanych do rozwoju osobistego, gotowych do podejmowania wyzwań i przezwyciężania swoich słabości oraz chętnych do pracy w grupie. Posiadanie statusu studenta lub absolwenta jest konieczne, natomiast nie wymagamy doświadczenia zawodowego.

Jeśli chcesz:

 • zdobywać doświadczenie zawodowe,
 • świadomie kierować swoją karierą zawodową,
 • sprawdzić swoje umiejętności w obszarach kompetencji miękkich,
 • mieć szansę samodzielnego prowadzenia warsztatów,
 • budować pozytywny wizerunek absolwenta na rynku pracy,
 • korzystać z wiedzy starszych kolegów i ekspertów, szkolić
  się w wybranych przez siebie obszarach

Zgłoś się!

 Odezwiemy się wtedy by dać znać kiedy będzie najbliższa rekrutacja

 W międzyczasie zapraszamy do śledzenia naszych działań.

 Dlaczego warto do nas dołączyć?

 Z naszych obserwacji i doświadczenia wynika, że bardzo często studenci także ostatnich lat studiów, nie wiedzą w jakim w jakim sektorze rynku chcieliby pracować. Konsekwencją tego jest to, że po kilku miesiącach pracy w jednym miejscu, dochodzi do jej zmiany. Taki proces poszukiwań często trwa do kilku lat po ukończeniu studiów. Sytuacja ta jest nie korzystna ani dla pracodawców (koszty zatrudnienia i wdrażania pracownika), ani absolwentów (krótkie doświadczenie w kilku miejscach budzi brak zaufania u nowego pracodawcy). Zdobywanie doświadczenia w takiej organizacji jak nasza minimalizuje obydwa powyższe zagrożenia, ponieważ etap eksperymentów student w dużej mierze kończy jeszcze podczas studiów i wychodząc na rynek jest dojrzałym, świadomym swoich kompetencji pracownikiem.

Fabryka Młodych Profesjonalistów to przestrzeń dla każdego, kto ma zapał i energię do działania. – mówi Karolina Giesko, inicjator i koordynator organizacji – Oferujemy profesjonalne usługi w obszarze wszystkich psychologii stosowanych. Dzięki temu każdy znajduje tematykę, która go interesuje.”

Oto umiejętności i kompetencje jakie możesz rozwinąć, działając w Fabryce Młodych Profesjonalistów:

 • sprawne komunikowanie się,
 • pomysłowość,
 • zdolności koncepcyjne,
 • umiejętność koordynowania zespołem,
 • umiejętność planowania i wyznaczania priorytetów,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • umiejętność autoprezentacji,
 • umiejętność pracy w zespole (bycie jego członkiem),
 • koordynowanie grupą warsztatową,
 • budowanie relacji z klientem,
 • pisanie raportów z ewaluacji,
 • kierowanie projektem tworzenia warsztatu,
 • kierowanie zespołem, bycie liderem

i wiele innych!

Skip to content