Zarządzenia dziekana

Zarządzenia Dziekana nr 2/2022, 3/2022, 4/2022

Zarządzenie 2_2022 powołanie komisji ds. opiniowania kandydatów do nagrody rektora za osiągnięcia dydaktyczne Zarządzenie 3_2022 powołanie komisji ds. opiniowania kandydatów do nagrody rektora za osiągnięcia naukowe Zarządzenie 4_2022 powołanie pełnomocnika ds....

Zarządzenia Dziekana nr 6 i 7 w sprawie powołania pełnomocnika oraz Rady Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. wsparcia psychologicznego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Nr 6/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds.wsparcia psychologicznego Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki...

Zarządzenie Dziekana Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na realizację lub upowszechnianie badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

Treść Zarządzenia Dziekana w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na realizację lub upowszechnianie badań empirycznych na Wydziale Psychologii i  Kognitywistyki UAM i załączniki: 2020_2_Zarządzenie_konkurs_grantowy...

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content