Zarządzenia dziekana

Zarządzenie Dziekana w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych na WPiK oraz powołania komisji ewaluacyjnej w programie.

2020_8_Zarządzenie_SAB 2020_8_Zalacznik_Regulamin_SAB Kalendarz_i_kryteria_oceny_wnioskow_SAB_2020 opinia - studenccy asystenci badawczy_mentor wniosek - studenccy asystenci badawczy_mentor wniosek - studenccy asystenci badawczy_student sprawozdanie - studenccy...

czytaj dalej

Zarządzenia Dziekana nr 6 i 7 w sprawie powołania pełnomocnika oraz Rady Wydziału Psychologii i Kognitywistyki ds. wsparcia psychologicznego

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Nr 6/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds.wsparcia psychologicznego Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki...

czytaj dalej

Komunikat Dziekana w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z zarządzeniem JM Rektora UAM nr 432/2019/2020 w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w...

czytaj dalej

Zarządzenie Dziekana Nr 2/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na realizację lub upowszechnianie badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

Treść Zarządzenia Dziekana w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na realizację lub upowszechnianie badań empirycznych na Wydziale Psychologii i  Kognitywistyki UAM i załączniki: 2020_2_Zarządzenie_konkurs_grantowy...

czytaj dalej

Zarządzenie Dziekana Nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania korekt językowych oraz tłumaczeń publikacji i wniosków grantowych pracowników i doktorantów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania korekt językowych oraz tłumaczeń publikacji i wniosków grantowych pracowników i doktorantów Wydziału Psychologii i...

czytaj dalej
Skip to content