Warsztaty dla studentów „KOMPETENCJE KULTUROWE PSYCHOLOGÓW”

utworzone przez | maj 12, 2022 | Aktualności, Bieżące, Dydaktyka

Warsztaty „KOMPETENCJE KULTUROWE PSYCHOLOGÓW”Zapraszamy osoby studiujące na 4 i 5 roku psychologii i zainteresowanie rozwojem postawy wrażliwości kulturowej oraz umiejętności pracy psychologicznej z osobami z różnych kultur do dołączenia do czerwcowej grupy warsztatowej.Warsztaty poprowadzą osoby mające bogate doświadczenie pracy w warunkach różnorodności kulturowej: Ilayda Ogdem (trenerka wielokulturowa i antydyskryminacyjna), dr Lidia Chylewska-Barakat oraz dr Mouta Barakat (psychologowie pracujący m.in. w Polsce i Syrii).Warsztaty składają się z następujących nierozerwalnych części, realizowanych w w małej grupie, stacjonarnie.1. „Ja w relacji z Innym” (sobota 11.06. w godz. 14.30-18.45)2. „Kompetencje komunikacyjne w pracy na rzecz Innego” (niedziela 26.06. w godz. 9-17.30),3. „Pomoc psychologiczna Innemu” (poniedziałek 27.06 w godz. 9-17.30).Zajęcia stanowią bezpłatną dodatkową ofertę edukacyjną. Ich ukończenie może być wpisane do suplementu dyplomu ukończenia studiów.Rejestracja na zajęcia odbywa się za pośrednictwem formularza: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FXK19NPW4j2&data=05%7C01%7Cagnieszka.weltrowska%40amu.edu.pl%7C7477b19370e3482885d308da3412db1d%7C73689ee1b42f4e25a5f666d1f29bc092%7C0%7C0%7C637879552843239006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sf%2BVLAa2QtsPmFdezgT4oLZaxKQxNuSVnbS6FNIEKPg%3D&reserved=0O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.Pytania w sprawie warsztatów można kierować do dr Moniki Zielonej-Jenek (monikazj@amu.edu.pl lub na czacie Teams).

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content