W dniach 24-26 listopada odbyła się II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

utworzone przez | gru 1, 2016 | Aktualności, Bieżące

Podsumowanie II KKPK

     W dniach 24-26 listopada odbyła się II Krajowa Konferencji Psychologii Klinicznej pt. „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”, zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej IP oraz PSSiAP.  Konferencja zgromadziła 400 uczestników, w tym ponad 100 uczestników czynnych.

Konferencja rozpoczęła się dziewięcioma warsztatami z bardzo różnorodnej tematyki. W następnych dniach wygłoszono 7 wykładów plenarnych, w tym wykład inauguracyjny pt. „Podejścia do integracji w teorii i praktyce psychologii klinicznej” (prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. dr hab. Helena Sęk, dr Dominika Górska, dr Emilia Soroko). Podczas Konferencji przedstawiono także 150 referatów w 38 sesjach i sympozjach oraz 20 plakatów. Przeprowadzono także dyskusję panelową na temat integracji teorii i praktyki psychologicznej. Podczas obrad było wiele okazji do wszechstronnej wymiany poglądów na temat zmian w teorii i praktyce klinicznej, które mają charakter rozwojowy, a także tych, które są próbą stworzenia nowego ujęcia, w wyniku połączenia założeń pochodzących z różnych modeli teoretycznych bądź praktycznych.

Podczas II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej konferencji odbyło się spotkanie z autorami nowego podręcznika do psychologii klinicznej:

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

     Koordynacją organizacyjną z ramienia IP UAM zajmowała się Monika Marszał we współpracy z Michałem Sieńskim oraz Natalią Nowaczyk, a z ramienia PSSiAP prace koordynowała Paula Borek i Ada Niedźwiedzka. Komitetowi organizacyjnemu pomagało 25 studentów. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

Skip to content