Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przyznany prof. Jerzemu Brzezińskiemu

utworzone przez | paź 15, 2018 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Z dumą informujemy, iż Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r. nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panu prof. Jerzemu Brzezińskiemu w uznaniu za niezwykle bogaty dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, stworzenie metodologii badań naukowych współczesnej polskiej psychologii i innych nauk społecznych, wypracowanie standardów etyki procesu badawczego oraz diagnozy psychologicznej, współtworzenie modelu kształcenia w zakresie psychologii, ogromne zasługi w kształceniu studentów i rozwijaniu polskiej kadry naukowej w zakresie psychologii, opracowanie roli i misji uniwersytetu w zmieniającym się świecie, a także za owocną współpracę z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie .

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje!!!

Uchwała Senatu UMCS z dn. 26.09.2018

Skip to content