O tutoringu


Tutoring wywodzi się z brytyjskich doświadczeń edukacyjnych. Jest innowacyjną, spersonalizowaną, metodą pracy dydaktycznej skoncentrowanej na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnego potencjału studenta. Podstawę stanowią indywidualne spotkania (tutoriale) oraz samodzielna praca studenta między spotkaniami. Dzięki osobistej relacji budowanej między tutorem i studentem pobudzana jest gotowość do samodzielnego i odpowiedzialnego studiowania, chęć poszerzania wiedzy i kształtowania zainteresowań w danej dziedzinie. Sercem tutoringu jest relacja studenta i tutora, w której człowiek, jego potrzeby i pasje, są w centrum zainteresowania.


Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat tego, jak rozumiemy tutoring oraz jaki nowy sposób pracy chcemy zaproponować naszym studentom. Po zapoznaniu się z nimi może łatwiej będzie ci odpowiedzieć na pytanie, czy tutoring jest dla ciebie.

Sylwetki tutorów

 

Karolina Appelt

Ukończyłam psychologię na naszym Uniwersytecie ze specjalnością psychologia edukacji. Jestem adiunktem w Zakładzie Psychologii Rozwoju. Psychologia rozwoju, edukacji i wychowania to obszary mojego szczególnego zainteresowania. Lubię się uczyć i podejmować nowe wyzwania, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzielę nie tylko w ramach działalności dydaktycznej na uniwersytecie, ale także w ramach działalności społecznej wspierając rodziców i nauczycieli w procesie edukacji i wychowywania w trosce o rozwój dzieci i młodzieży. Od 2021 roku jestem redaktorem merytorycznym psychologicznego czasopisma dla dzieci „Małe Charaktery”.

Lubię aktywnie spędzać czas, dlatego też chętnie włączam się w działania na rzecz lokalnej społeczności i w różne inicjatywy, które są mi bliskie. W wolnych chwilach chętnie chodzę na spacery, fotografuję. Lubię kino, literaturę i podróże, które czynią człowieka lepszym, skłaniają do refleksji.

Jako mama czwórki dzieci to, co wiem na temat wychowania i rozwoju mam okazję obserwować i doświadczać w praktyce, co stale utwierdza mnie się w przekonaniu, że towarzyszenie drugiemu człowiekowi w rozwoju jest, choć bardzo wymagającą, ale jakże fascynującą całożyciową przygodą.

Proponowane formy pracy: Tutoring postrzegam jako okazję do indywidualnych spotkań, szansę na wspólne poszukiwania, wymianę myśli, towarzyszenie w drodze formułowania ważnych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Tutoring to przestrzeń do praktykowania uważności i refleksyjności służąca rozwojowi. Proponowany przeze mnie cykl spotkań ma charakter zindywidualizowany. Zapraszam zainteresowane osoby do spotkań zarówno w ramach tutoringu naukowego (inspirowanie do pogłębiania wiedzy w preferowanym obszarze) jak i rozwojowego (refleksja nad osobistymi zasobami i wartościami w procesie studiowania i poza nim, ustalanie celów i priorytetów oraz wybór dalszej ścieżki życiowej, rozwijanie efektywności uczenia się, zarządzania czasem). Spotkania to okazja do odkrywania i/lub precyzowania własnych zainteresowań, wzmacniania posiadanych zasobów oraz głębszego poznania wybranych obszarów psychologii rozwoju, edukacji, wychowania.

Kogo zapraszam? Do spotkań w formie tutoringu zapraszam osoby zainteresowane rozwojem naukowym i/lub osobistym, które w danym semestrze nie uczestniczą w innych prowadzonych przeze mnie zajęciach.

Szymon Bręński

Ukończyłem psychologię i studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z rozwojem człowieka, a w szczególności jak wraz z wiekiem zmienia się umysł i aktywność dziecka, w jaki sposób dojrzewa ono do uczestnictwa w społeczeństwie (ontogeneza), a także tego jak rozwijał się gatunek homo sapiens na przestrzeni milionów lat ewolucji biologicznej i kulturowej (filogeneza). Uwielbiam naukowe „wycieczki na obrzeża” psychologii, czyli takie miejsca, gdzie psychologia spotyka się z innymi naukami, np. językoznawstwem, antropologią, biologią ewolucyjną, a nawet akustyką, aby wspólnie odpowiedzieć na intrygujące pytania. Dlatego w swoich poszukiwaniach naukowych zajmuję się lub zajmowałem zagadnieniami z zakresu psycholingwistyki, komunikacji interpersonalnej, psychologii behawioralnej oraz edukacji. Od kilku lat, szukając odpowiedzi na pytania, które sam miewam jako rodzic, intensywnie eksploruję tematykę rodzicielstwa i wychowania oraz wpływu praktyk rodzicielskich na rozwój dziecka. 

 

Tutoring traktuję jako okazję do spotkania i wymiany myśli, która staje się szansą na rozwój intelektualny. Jestem otwarty na różne formy współpracy, zarówno te kojarzone bardziej z tutoringiem akademickim (wsparcie w pogłębianiu wiedzy specjalistycznej i doskonaleniu kompetencji naukowych), jak i te służące eksploracji, refleksji i wyborowi dalszej drogi rozwoju profesjonalnego (tutoring rozwojowy). Do spotkań w formie tutoringu zapraszam osoby, (1) które lubią patrzeć na problem z różnych perspektyw, (2) które poszukiwania intelektualne cenią sobie nie mniej niż naukowe odkrycia, i (3) które… w danym semestrze nie uczestniczą w innych prowadzonych przeze mnie zajęciach. 

Sławomir Jabłoński

Psychologia rozwojowa i psychologia edukacji – to obszary mojego szczególnego zainteresowania. Fascynuje mnie szczególnie: rozwój mózgu, celowego działania i umiejętności posługiwania się pismem u dzieci, a także eksperymentalna diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo sobie cenię to, że prowadzę zajęcia na prawie wszystkich latach psychologii, ponieważ daje mi to wyjątkową szansę towarzyszenia w rozwoju młodych ludzi. Na tutoring zapraszam osoby, które chcą się rozwinąć przez: 1) pogłębienie własnych „zaciekawień” psychologią (najchętniej w obszarach, które i mnie frapują, ale nie jest to konieczne) lub 2) doskonalenie kompetencji związanych z pracą naukową (analiza literatury, pisanie tekstów naukowych, projektowanie badań) lub 3) podjęcie refleksji nad wyborem dalszej ścieżki studiowania i kariery zawodowej w kontekście posiadanych umiejętności osobistych lub 4) „wszystkiego po trochu”. Swoje zaproszenie kieruję do studentów psychologii z roku II, III, IV i V. Co lubię oprócz swojej pracy? Trekking, biking i fotografing.

Marta Karbowa-Płowens

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna), adiunktem w Zakładzie Osobowości na naszym Wydziale oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym. Naukowo interesuje mnie przede wszystkim teoria przywiązania oraz jej powiązania z kształtowaniem się osobowości człowieka. Z klinicznych inspiracji wyrasta też moja ciekawość dotycząca zaburzeń osobowości. W wolnym czasie lubię oglądać filmy, czytać reportaże i odwiedzać miejsca, które mają ciekawą architekturę, oryginalną kuchnię i co najważniejsze – stwarzają okazję, by przyglądać się temu, jak żyją ludzie w innych zakątkach świata.

Zdecydowałam się na zostanie tutorem, ponieważ liczę na spotkania ze studentami w formie indywidualnego kontaktu, który stwarza okazję do lepszego poznania Państwa dylematów, zainteresowań, planów na przyszłość oraz towarzyszenia Państwu w odkrywaniu siebie.

Zapraszam na tutoring studentów i studentki III, IV i V roku, którzy nie mają ze mną zajęć w semestrze letnim. W ramach tutoringu akademickiego zapraszam osoby, które chciałyby wspólnie podyskutować na poruszające ich tematy (szczególnie w obszarach powiązanych z tym, czym zajmuję się naukowo lub w praktyce psychoterapeutycznej) oraz osoby, które pasjonują się prowadzeniem badań i chciałyby nabywać lub doskonalić kompetencje badawcze. W ramach tutoringu rozwojowego zapraszam tych z Państwa, którzy chcieliby m. in. odkryć swoje aspiracje zawodowe i życiowe, rozpoznać swoje słabe i mocne strony, by móc dopasować je do swojej ścieżki kariery lub zająć się jakimkolwiek innym obszarem swojego osobistego rozwoju.

Joanna Matejczuk

Interesuję się psychologią rozwoju, edukacji i wychowania. W ostatnim czasie w szczególności możliwościami wspierania rozwoju małych dzieci, zarówno w środowisku domowym, jak i instytucjonalnym. Zajmuję się propagowaniem wiedzy z tego zakresu na warsztatach dla rodziców, położnych i opiekunów małych dzieci.

Pracuję również na rzecz psychologicznego kształcenia nauczycieli. W tym obszarze jestem niepoprawną optymistką pełną wiary, że dobre przygotowanie i wspieranie nauczycieli zmienia nie tylko szkołę, ale i świat na lepsze. Jestem pewna, że psychologia ma tutaj bardzo wiele do zaoferowania i staram się tą myśl wdrażać w życie. Bliska jest mi idea uczenia się przez całe życie (lifelong learning), a tu w szczególności aktywnego, odpowiedzialnego, pełnego pasji uczenia się opartego na relacjach. Szukam nowych rozwiązań w obszarze kształcenia nauczycieli oraz pracy ze studentami, sprawiających, że zdobywanie wiedzy nie wisi w próżni, ale ma prawdziwy kontakt z potrzebami osoby uczącej się. Między innymi do takich poszukiwań zapraszam również w ramach tutoringu.

Aleksandra Pilarska

Naukowo zajmuję się zagadnieniami z obszaru psychologii osobowości i psychologii klinicznej. Ciekawią mnie osobowościowe uwarunkowania adaptacyjnych i dezadaptacyjnych wzorców zachowania. Szczególnie interesuje mnie przy tym regulacyjna rola systemu Ja i tożsamości osobistej. Od lat prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii osobowości. Zajmuję się także psychoterapią w nurcie psychodynamicznym. Różne obszary mojej pracy łączy możliwość towarzyszenia i wspierania innych w pogłębianiu rozumienia i osobistym rozwoju.

Lubię spotkania przy stole, nie tylko o jedzeniu. Mogłabym spacerować bez końca. Jeśli nocami nie śpię, to najpewniej zajmują mnie analizy statystyczne lub oglądam mecze tenisowe.

Do spotkań tutorskich zapraszam studentki i studentów III, IV oraz V roku psychologii, którzy szukają przestrzeni wspólnej refleksji i otwartej dyskusji oraz chcą poszerzać swoje horyzonty w tematyce, którą się zajmuję.

 

Maciej Raś

Jestem kognitywistą. Obroniłem pracę magisterską poświęconą inicjowaniu działań umysłowych a później doktorat poświęcony procesom odpowiedzialnym za przygotowanie i wykonanie działań z użyciem narzędzi. Chociaż perspektywą, którą przyjmuję najczęściej w swojej pracy badawczej jest perspektywa tego, co dzieje w ludzkim mózgu, stanowi ona dla mnie zawsze asumpt do prób zrozumienia tego, jak działa umysł (myślę, że to jedna z typowych kognitywistycznych obsesji). Interesują mnie tematy badawcze, które pozwalają spojrzeć na rzeczywistość w niebanalny sposób. Natomiast takie tematy badawcze zaczynają się zwykle od ciekawie postawionego pytania. W ramach tutoringu ze mną chciałbym Cię zatem przede wszystkim zaprosić do prób postawienia takich pytań (i do wszystkiego tego, co takie pytania będą władne sprowokować). Jeśli studiujesz kognitywistykę, to zapraszam serdecznie do wspólnego popróbowania.

Dawid Ratajczyk

Jestem doktorantem związanym z kognitywistyką. W ramach pracy naukowej zajmuję się robotyką społeczną, wykorzystując do badań metody automatycznego przetwarzania języka naturalnego jak i środowisko wirtualnej rzeczywistości. Moje zainteresowania to szeroko pojęta interakcja człowiek-komputer, sztuczna inteligencja, ale również analiza danych i wszelkie tematy związane z naukami poznawczymi 

Ntutoriale zapraszam studentów kognitywistyki lat I-III. 

Anna Słysz

Ukończyłam psychologię i filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją ścieżkę zawodową związałam z psychologią i Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki UAM. Tematem mojej pracy doktorskiej był wpływ preferencji poznawczych psychologów na strategie diagnozowania. Głównymi obszarami moich dociekań naukowych są aktualnie: diagnoza psychologiczna, psychoterapia i psychologia osobowości. Interesują mnie m.in. koncepcje człowieka w psychoterapii, proces rozwoju tożsamości psychoterapeuty i zastosowania Metody Konfrontacji z Sobą Hermansa. Od lat prowadzę zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej. Łączę pracę naukową z praktyką psychologiczną i psychoterapeutyczną (terapia Gestalt). Wciąż rozwijam swoje kompetencje zawodowe oraz chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Lubię wędrówki po górach i lasach oraz podróże w piękne miejsca.

Propozycję spotkań tutoringowych adresuję do studentów III, IV i V roku. Spotkania mogą być dla uczestników okazją do odkrywania lub precyzowania własnych zainteresowań oraz głębszego poznania wybranych psychologicznych koncepcji człowieka. Proponuję następujące zagadnienia do wyboru: 1) Psycholog jako diagnosta, 2) Diagnoza z perspektywy pacjenta, 3) Różne podejścia w psychoterapii (szczegółowy temat do uzgodnienia).

Mariusz Urbański

Cele bywają osiągalne łatwiej lub mniej łatwo. Na pewno są takie, których nie można osiągnąć teraz i zaraz, które wymagają pracy. Na pewno są też różne ścieżki ich osiągania – bywają proste, bywają krajoznawcze, bywają niewarte uwagi, bo istnieją lepsze. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię bardziej sama podróż, czy raczej jej cel – zapraszam do rozmowy. Zajmuję się przede wszystkim modelowaniem rozumowań – odkrywaniem w danych prawidłowości i wyrażaniem ich w językach formalnych. Jest tu miejsce zarówno dla badań ilościowych jak i jakościowych, a także dla zastosowania metod obliczeniowych – logik symbolicznych czy sztucznych sieci neuronowych. Będziemy potrzebować po pierwsze ciekawości, po drugie więcej ciekawości a po trzecie otwartości w kwestionowaniu zastanych rozwiązań interesujących problemów i dostrzeganiu nowych. Ponieważ: Leonard Cohen, „Anthem”. (Wymagana jest wysoka tolerancja na porozumiewanie się przy pomocy metafor:)

Michał Wyrwa

Interesuję się filozofią i kognitywistyką świadomości, psychologią potoczną, kategorią umysłów nie-ludzkich, statusem kognitywistyki, filozofią eksperymentalną, rolami, jakie eksperci z zakresu nauk poznawczych, naukowcy i filozofowie mogą pełnić w społeczeństwie, a ostatnio też konsekwencjami etycznymi XXI wieku.

Na tutoriale zapraszam, jeśli studiujesz kognitywistykę, masz odrobinę dodatkowej energii na wysiłek spotkań i przygotowywania się do nich oraz spełniasz co najmniej jedno z następujących: (1) interesuje Ciebie któraś z powyższych spraw, (2) chcesz pogłębić znajomość jakiegoś innego kognitywistycznego zagadnienia, (3) pomyśleć nad swoim studiowaniem i dalszą karierą, (4) intryguje Ciebie jakieś pytanie, ale nie wiesz jak zabrać się za szukanie odpowiedzi, lub (5) po prostu masz ochotę porozmawiać.

Joanna Zinczuk-Zielazna 

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna), od początku swojej pracy dydaktycznej i naukowej związałam się z Zakładem Psychologii Społecznej. Cenię sobie prowadzenie różnorodnych zajęć ze studentami, lubię kiedy omawiane zagadnienia inspirują do pytań, dyskusji i samodzielnych poszukiwań drogą krytycznej analizy literatury bądź empirycznych badań. Interesuję się psychologią pasji oraz zagadnieniami osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań zachowań pomocnych i prospołecznych. Do lat pracuję także jako psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym. 

Relaks i przyjemność odnajduję w górskich wędrówkach, wycieczkach rowerowych, podróżach do fascynujących miejsc oraz przy literaturze z gatunku fantastyki. 

Zapraszam na spotkania tutoringowe studentów, którzy nie mają aktualnie ze mną zajęć. Spotkania mogą mieć charakter tutoringu akademickiego, czyli być okazją do rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji naukowych w obrębie szeroko pojętej psychologii społecznej lub tutoringu rozwojowego związanego z poszukiwaniem wewnętrznych zasobów do poradzenia sobie z impasem, decyzją lub wyborem (na przykład dalszej ścieżki kariery).  

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Link do formularza: https://forms.office.com/r/QEQRy76cXP

 

Ważne daty

  • ogłoszenie naboru (28.02.2023)
  • termin składania dokumentów (do 10.03.2023)
  • informacja o zakwalifikowaniu kandydata na indywidualną rozmowę z tutorem (11-13.03.2023),
  • indywidualne rozmowy kandydatów z tutorami po uzgodnieniu terminu (od 13-15.03.2023),
  • ogłoszenie wyników rekrutacji (do 16.03.2023),
  • okres trwania tutoriali zgodnie z ustaleniami między tutorem i studentem (od 16.03.2023 do zakończenia semestru letniego)

 

Regulamin


Regulamin udziału w programie

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content