Termin rejestracji na lektoraty z języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych

utworzone przez | lut 16, 2021 | Aktualności, Bieżące

Rejestracja na lektoraty z języków obcych specjalistycznych

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 19 lutego 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2020/2021 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 marca 2021 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM)

UWAGA:

Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego
w semestrze zimowym 2020/2021 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl. Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co
w semestrze zimowym.

 Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2  zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

– studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2020/2021 ukończyli lektorat na poziomie B22- studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)

Rejestracja na lektoraty z języków obcych ogólnych

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 18 lutego 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów
I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich i trwać będzie do 7 marca 2021 r. do godz. 24.00.

Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

  • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 17 lutego 2021 r.

Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania.

Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu.

Studenci II roku (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki oraz Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu:

– student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze letnim 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B21.

– student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze letnim 2020/2021 otrzyma żeton na poziom B22.

– student, który w semestrze zimowym 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS)

WYJĄTEK: Studentom II roku z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia, żetony na lektorat z języka ogólnego nie zostały przyznane. Dla tych kierunków w semestrze zimowym 2020/2021 lektorat z języka ogólnego zakończył się i w semestrze letnim realizowany będzie lektorat z języka specjalistycznego. Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2.2 otrzyma żeton na lektorat z języka specjalistycznego.

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

Koordynator z ramienia Studium Językowego UAM: mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6 – Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki i Informatyki.

 

Skip to content