Szkolenie BHP dla 1 roku kognitywistyki i psychologii tryb stacjonarny i niestacjonarny

utworzone przez | maj 4, 2012 | Dydaktyka

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2011/2012

 

 

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2011/2012:

 

 1. Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są w formie kształcenia na odległość (e-learning).
 2. Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Przedmiot ten został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.
 3. Zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP dokonuje osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem. W roku akademickim 2011/2012 osobą wyznaczoną do zaliczenia przedmiotu w USOS jest mgr inż. Elżbieta Sobczak.
 4. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania na kurs znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:

1) Pierwsza pomoc,

2) Bezpieczeństwo i higiena pracy,

3) Ochrona przeciwpożarowa,

4) Elementy prawa pracy.

 1. Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 2. Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie umieszczona w systemie USOS. Protokół zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP będzie przygotowany zbiorczo i przechowywany w Dziale Nauczania. Wyjątkowo w roku akademickim 2011/2012 na wydziałach, na których studenci posiadają indeksy, zaliczenia na podstawie informacji w USOS dokonuje w indeksie dziekan lub wyznaczona osoba.
 3. Harmonogram:

1)   uruchomienie kursu: 7 maja 2012 r.,

2)   czas na zapoznanie się z kursem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): do 20 maja 2012 r.;

3)   ponowne uruchomienie kursu (dla studentów, którzy „przeoczyli” pierwszy termin lub nie zaliczyli (dwukrotnie) testu w pierwszym okresie: od 28 maja 2012 r. do 3 czerwca 2012 r.

 

 Informacja dla studentów:

 

Harmonogram:

 

 1. Wejście na stronę USOSweb, zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie kursu Szkolenie BHP – od 7 maja 2012 r.;
 2. Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – do 20 maja 2012 r.;
 3. Osoby, które nie rozpoczęły kursu lub nie zaliczyły testu w pierwszym okresie (od 7 do 20 maja 2012 r.) otrzymują jeszcze jedną szansę – w terminie od 28 maja 2012 r. do 3 czerwca 2012 r.
 4. Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu pojawi się w systemie USOSweb.

 

Logowanie na kurs Szkolenie BHP:

 

 1. Należy wejść na stronę USOSweb i kliknąć na link prowadzący do kursu Szkolenie BHP (lub wejść bezpośrednio na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl);
 2. Logowanie na kurs Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
 3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

 

 

 

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content