Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2023 – nabór zgłoszeń rozpoczęty!

utworzone przez | maj 25, 2023 | Aktualności, Granty

Kto jest uprawniony do udziału w konkursie? 

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).  

W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursów BESTStudentGRANT (konkurs 032; konkurs 079) oraz II edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs 075). 

Ważne – Kandydaci nie mogli być uczestnikami w poprzednikach edycjach Szkoły Letniej BESTStudentCAMP.

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2023 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach w dniach 18-22 września 2023 r. 

W tym roku zostaną zaproponowane uczestnikom następujące zajęcia: 

  • W poszukiwaniu własnego potencjału – czyli jak myśleć i działać efektywnie zgodnie ze swoimi predyspozycjami,
  • Prezentacja multimedialna – przygotowanie i przedstawienie,
  • Aplikowanie o granty i stypendia dla studentów,
  • Wizerunek zawodowy a emisja głosu,
  • Etykieta akademicka, savoir-vivre, budowanie wizerunku,
  • Zagraniczna mobilność studencka + Epikur,
  • Bądź widocznym i (do)cenionym naukowcem,
  • ChatGPT,
  • Spotkanie z Laureatkami pierwszych edycji konkursu BESTStudentGRANT.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko.

Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Udział w Szkole Letniej BESTStudentCAMP 2023 jest całkowicie BEZPŁATNY!!! 

Komisja konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP. W liście motywacyjnym student powinien opisać swoje zainteresowania badawcze.

Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB Proposals:  

https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – Konkurs 105 BESTStudentCAMP) do 26 maja 2023 r. 

Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/aktualnosci/szkola-letnia-beststudentcamp-2023-nabor-zgloszen-rozpoczety

Regulamin konkursu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content