Stypendium Ministra Nauki i Edukacji oraz stypendium Miasta Poznania dla dra Macieja Behnke

utworzone przez | cze 25, 2021 | Aktualności, Bieżące

Z radością informujemy, że dr Maciej Behnke znalazł się wśród młodych wybitnych naukowców i został nagrodzony stypendium ministra nauki i edukacji za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej.

Dr Maciej Behnke otrzymał również stypendium Miasta Poznania dla badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie badań nad wpływem procesów emocjonalnych – w tym głównie emocji pozytywnych – na psychofizjologiczne funkcjonowanie człowieka.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content