Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy

utworzone przez | gru 25, 2021 | Aktualności

Informacja o procedurze ubiegania się o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM będących obywatelami Ukrainy
Stypendia przyznawane są studentom według poniższych kryteriów:

  • wyniki w nauce, z zastrzeżeniem, że Stypendium otrzymać może jedynie Wnioskodawca, którego średnia ocen wynosi co najmniej 4,5;
  • osiągnięcia naukowe;
  • aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • uzupełniającym kryterium może być udokumentowana trudna sytuacja materialna Wnioskodawcy.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci:

1. Wniosek (wersja polska, English version)
2. Podanie.
3. CV, maksymalnie 2 strony formatu A4.
4. Oświadczenie do celów rozliczeniowych na wydrukowanym formularzu (wersja polska, English version)

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów (termin złożenia określa Wydział). Dziekani po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej na adres e-mail prostudent@amu.edu.pl w terminie do 4 lutego 2022 r.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content