Tutorzy i tutorki w poprzednich edycjach

Lucyna Bakiera
Psychologia jest moją pasją i pracą. Cieszę się z tego, że jestem psychologiem i układam sobie rzeczywistość w kategoriach psychologicznych, aczkolwiek człowiek nadal pozostaje dla mnie inspirującą tajemnicą. Mam wrażenie, że mój sposób wyjaśniania jego funkcjonowania zmienia się i zmienia mnie. Naukowo interesują mnie przede wszystkim problemy związane z rozwojową zmiennością człowieka, a szczególnie międzypokoleniową współzależnością rozwoju w adolescencji i dorosłości. Jako tutor jestem otwarta na rozmowę niemal na każdy temat, ale z racji swojej specjalizacji najchętniej włączę się w dialog na tematy z zakresu familiologii i psychologii rozwoju człowieka (np. dylematy u progu dorosłości, bliskość w związkach intymnych, inicjacja i zaangażowanie rodzicielskie, autokreacja w dorosłości, problemy seniorów).
Kocham podróże. Zarówno te o charakterze intelektualnych wędrówek w wyobraźni (uwielbiam bardzo długie książki, które pozwalają wniknąć w świat myśli autora), jak i realne, które umożliwiają odkrywać świat innych ludzi, świat zapachów, widoków, smaków, dźwięków. A co do tych ostatnich – lubię muzykę dającą przestrzeń dla myśli (najpierw było oczarowanie muzyką Jarre’a, Vangelisa, piosenkami Cohena, potem Shade, Massive Attack, Portishead, Gotan Project, ale też muzyką klezmerską, a ostatnie moje odkrycia to Michelle Gurevich, Nils Frahm i Loscil).
W relacjach międzyludzkich cenię otwartość, pluralizm, wierność (wobec osób i zasad), pracowitość. Jestem obowiązkowa, staram się być odpowiedzialna i życzliwa. Podobno jestem wymagająca, ale to dotyczy przede wszystkim samej siebie. Trudno toleruję megalomanię i fałsz. Nie akceptuję agresji, w jakiejkolwiek postaci.
Zapraszam na spotkania o charakterze tutoringu akademickiego (inspirowanie do pogłębiania wiedzy w preferowanym przez studenta obszarze) oraz rozwojowego (refleksja nad osobistymi oczekiwaniami, zasobami i wartościami w procesie studiowania oraz poszukiwanie równowagi w różnych sferach życia). Zapraszam studentów psychologii i kognitywistyki z którymi nie mam zajęć.

 

Agnieszka Izdebska
Moja droga zawodowa wiąże się z ciągłym łączeniem aktywności badawczej (doktorat a następnie praca naukowa na naszym wydziale), dydaktycznej oraz praktyki psychoterapeutycznej. Przez 10 lat pracowałam w poradni zdrowia psychicznego, aktualnie przyjmuję pacjentów w gabinecie prywatnym – pracuję w nurcie psychodynamicznym, od czterech lat w szczególności szkoląc się w zakresie psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP). Przez wiele lat opiniowałam także w sprawach sądowych dotyczących przemocy seksualnej.
Moje zainteresowania zawodowe oscylują wokół tematyki ludzkiej seksualności – jej różnych barw, aspektów, zarówno tych zaliczanych do obszaru normy jak i wykraczających poza. Postrzegam seksualność jako integralną część osobowości, przynależną każdemu człowiekowi już od chwili poczęcia. Fascynuje mnie to, jak osobowość wyraża się w seksualności i jak zarazem jest przez nią determinowana. Drugim ważnym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest problematyka krzywdzenia dzieci oraz profilaktyka tego zjawiska. Prywatnie uwielbiam kontakt z naturą – lubię spędzać czas pielęgnując ogród oraz wędrując po lesie. Niezmiernie cenię czas spędzony w zaciszu domowym z bliskimi osobami.
Spotkanie z drugim człowiekiem – zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym: dydaktycznym, klinicznym, a także badawczym – jest dla mnie ważną częścią życia. Decydując się na prowadzenie spotkań tutorskich tworzę kolejną okazję do takich spotkań. Proponuję tutoring naukowy, ale jestem także otwarta na wątki rozwojowe. Aspekt naukowy dotyczy zagadnień związanych z ludzką seksualnością oraz psychodynamicznym ujęciem osobowości człowieka i procesu psychoterapii. Po pierwsze, chciałabym wspierać umiejętność krytycznej analizy opisywanych w literaturze (zarówno naukowej jak i popularnej) zagadnień, samodzielność w stawianiu pytań i poszukiwaniu odpowiedzi na nie. Po drugie, pragnę kształtować umiejętność łączenia analizy i syntezy danych w postrzeganiu osobowości człowieka a następnie komunikowania swoich przemyśleń. Ważnym narzędziem pracy, które planuję wykorzystywać, jest esej. Studenci proszeni będą o przygotowanie krótkich prac pisemnych, które następnie będziemy wspólnie omawiać.
Swoje zaproszenie kieruję do studentów psychologii, którzy nie mają ze mną zajęć w bieżącym semestrze letnim.
Tematy tutoringów do wyboru

  1. Seksualność na różnych etapach życia
  2. Osobowość a seksualność
  3. Społeczne determinanty rozwoju psychoseksualnego
  4. Krzywdzące i wspierające rozwój metody wychowania dzieci
  5. Paradygmat psychodynamiczny w psychoterapii

 

 

Kamil Janowicz
mgr Kamil Janowicz Kim jestem: Jestem psychologiem i doktorantem na naszym Wydziale. Jako dydaktyk pomagam studentom w zdobywaniu wiedzy dotyczącej psychologii rozwoju człowieka. Od dwóch lat pełnię obowiązki współopiekuna Koła Naukowego Psychologii Rodziny UAM. Doświadczenie zawodowe zdobywałem także pracując w Instytucie Małego Dziecka, gdzie prowadziłem grupy ogólnorozwojowe dla rodziców z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. W miarę rozwoju zawodowego, podejmuję nowe wyzwania – np. projektowanie, organizacja i prowadzenie warsztatów psychologicznych dla ojców oraz dla mężczyzn przygotowujących się do ojcostwa w szkole rodzenia.
Zainteresowania naukowe: Najbardziej interesujące mnie obszary badawcze dotyczą psychologii rozwojowej, psychologii rodziny i psychologii narracyjnej. Aktualnie najwięcej uwagi poświęcam zagadnieniom związanym z kształtowaniem się tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości, rolą myślenia o własnej przyszłości w życiu człowieka, przygotowywaniu się do roli rodzica a także roli aktywności narracyjnej w podtrzymywaniu zdrowia psychicznego. Cenię badania łączące podejście jakościowe i ilościowe. Dokonywanie obliczeń statystycznych to jeden z moich ulubionych etapów procesu badawczego.
Pasje: Wolny czas chętnie wykorzystuję na twórcze działania w kuchni – opracowywanie autorskich przepisów na burgery i dania jednogarnkowe a także receptur piw, które warzę w moim domowym browarze. Cenię czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół oraz emocje związane z grami planszowymi. Dłuższe urlopy chętnie spędzam na łonie natury, zwłaszcza w górach.
Proponowane formy pracy w ramach tutoringu: Zapraszam zainteresowane osoby do wyruszenia we wspólną wędrówkę – zarówno w ramach tutoringu naukowego (inspirowanie do pogłębiania wiedzy w preferowanym przez Państwa obszarze) jak i rozwojowego (refleksja nad osobistymi oczekiwaniami, zasobami i wartościami w procesie studiowania oraz poszukiwanie równowagi w różnych sferach życia). Widzę siebie w roli „przewodnika górskiego” – chętnie pomogę w wyborze celu i drogi dojścia do niego (z otwartością na wytyczanie nowych szlaków), zorientowaniu się, co już Państwo mają w plecaku a co jeszcze mogłoby się przydać do niego dołożyć, przygotowaniu do wyprawy i mierzeniu się z napotkanymi wyzwaniami. Z nadzieją, że te kilka wspólnych spotkań będzie punktem wyjścia dla dalszej Państwa aktywności. Proponuję pracę opartą o regularne indywidualne spotkania (wirtualne, ze względu na obecną sytuację), w ramach których będziemy poruszać ważne dla Państwa tematy, szukać alternatywnych punktów widzenia, poznawać nowe perspektywy. Pomocne do tego mogą być wykonywane przez Państwa prace, na przykład eseje lub zadania domowe. Wierzę w wartość dostosowywania metod do indywidualnych potrzeb studenta.
Kogo zapraszam do współpracy: Do współpracy zapraszam Studentów zainteresowanych rozwojem naukowym i/ lub osobistym, z którymi nie mam w tym semestrze zajęć dydaktycznych. We współpracy cenię sobie zaangażowanie, odpowiedzialność za własny proces uczenia się i rozwoju, szacunek dla drugiej osoby i siebie samego, rzetelność oraz otwartość na różne perspektywy.
Potencjalne korzyści: Myślę, że nasze spotkania i wspólna praca mogłyby być dla Państwa pomocne w pogłębianiu wiedzy w obszarach moich kompetencji naukowych i zawodowych, doskonaleniu swojego warsztatu naukowo-badawczego, wyborze dalszej ścieżki rozwoju oraz wzmacniania posiadanych zasobów i szukania równowagi między różnymi obszarami funkcjonowania.

 

Marcin Jukiewicz
Jestem absolwentem kognitywistyki i elektrotechniki. Interesuje mnie wszystko to, co pojawia się na styku tych dwóch dziedzin, czyli obszary gdzie inżynieria współpracuje z naukami poznawczymi. Przykładem są interfejsy mózg-komputer, robotyka, ale też sztuczna inteligencja, w szczególności algorytmy inspirowane biologicznie. Uważam, że nasza wspólna, tutoringowa praca mogłaby polegać na zagłębieniu własnie takich tematów. Według mnie, może być też pomocna w wyborze tematu pracy dyplomowej. Zapraszam do współpracy!

 

Aleksandra Pilarska
Naukowo zajmuję się zagadnieniami z obszaru psychologii osobowości i psychologii klinicznej. Ciekawią mnie osobowościowe uwarunkowania adaptacyjnych i dezadaptacyjnych wzorców zachowania. Szczególnie interesuje mnie przy tym regulacyjna rola systemu Ja i tożsamości osobistej. W chwili obecnej ważnym kierunkiem moich dociekań badawczych są ochronne i opiekuńcze funkcje Ja.
Od wielu lat prowadzę zajęcia dydaktyczne, a od niedawna także prace dyplomowe z zakresu psychologii osobowości. Działalność naukową i dydaktyczną łączę z praktyką psychoterapeutyczną. Lubię dialogi między teoriami i emocje konfrontowania teorii z empirią. Cieszy mnie, kiedy widzę, że ktoś się rozwija i pogłębia swoje rozumienie.
Jeśli nocami nie śpię, to najpewniej zajmują mnie analizy statystyczne lub oglądam mecze tenisowe.
Do spotkań tutorskich zapraszam studentki i studentów III, IV oraz V roku psychologii, którzy szukają przestrzeni wspólnej refleksji i otwartej dyskusji oraz chcą poszerzać swoje horyzonty w tematyce, którą się zajmuję.

 

Julita Wojciechowska
Ukończyłam psychologię w naszym Instytucie ze specjalnością psychologia kliniczna. Praca na uczelni pozwala mi na rozwój naukowy oraz dzielenie się swoją pasją ze studentami.  Pracuję w Zakładzie Psychologii Rozwoju a moje ukierunkowanie dydaktyczne i naukowe dotyczy procesu edukacji osób dorosłych. Od 10 lat jestem trenerem biznesu, od roku Certyfikowanym Tutorem.  Moje zainteresowania naukowe oscylują również wokół funkcjonowania dorosłych w rolach rodzicielskich, aktualnie wokół problemu kształtowania się w rodzinie zachowań jedzeniowych. Poza pracą, moją pasją są książki (głównie kryminały i biografie), muzyka z okresu baroku i pielęgnowanie ogrodu. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki nastolatków.
Proponowany przeze mnie cykl spotkań autorskich ma charakter zindywidualizowany i jest dedykowany zarówno efektom w obszarze naukowym jak i rozwojowym. Aspekty naukowe dotyczą problemów psychologii jedzenia zwłaszcza w kontekście rodziny i oddziaływań rodziców na zachowania związane z jedzeniem. Podczas spotkań student ma możliwość doskonalenia umiejętności interpretacji publikacji naukowych z tego obszaru,  ich analizy i wyciągania wniosków. Kładę nacisk na tworzenie, a następnie wspólne omawianie prac pisemnych i jakość ich prezentacji. Aspekt rozwojowy mojego tutoringu poświęcony jest efektywnemu uczeniu się, zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem, ustalaniu celów i priorytetów (naukowych i osobistych) oraz wyborowi ścieżki życiowej. Student ma okazję poznać swoje słabe i mocne strony, pracuje nad budowaniem hierarchii swoich celów życiowych oraz nas sposobami dopasowanego do siebie ich osiągania. Naukę uprawiać a nie kochać ludzi, to zapalać lampę zamykając oczy” (przysłowie chińskie i moje motto). Tematy tutoringów do wyboru
* Rola kontroli w kształtowaniu zachowań jedzeniowych
* Samoregulacja zachowań jedzeniowych
* Wpływ osób znaczących w rozwoju nawyków jedzeniowych
* Współczesna kultura a jedzenie

 

Joanna Zinczuk-Zielazna
dr Joanna Zinczuk-Zielazna Ukończyłam psychologię na naszym Uniwersytecie ze specjalnością psychologia kliniczna. Od początku swojej pracy dydaktycznej i naukowej jestem związana z Zakładem Psychologii Społecznej. Cenię sobie pracę ze studentami i lubię kiedy omawiane zagadnienia inspirują do pytań, dyskusji i samodzielnych poszukiwań drogą krytycznej analizy literatury bądź empirycznych badań. Interesują mnie zagadnienia osobowościowych i sytuacyjnych uwarunkowań zachowań pomocnych i prospołecznych oraz tematyka ciemnej triady osobowości w kontekście wpływu społecznego i wrażliwości interpersonalnej. Od lat pracuję także jako psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym.
Relaks i przyjemność odnajduję w górskich wędrówkach, wycieczkach rowerowych, podróżach do fascynujących miejsc oraz przy literaturze z gatunku fantastyki.
Zapraszam na spotkania tutoringowe studentów III, IV i V roku psychologii. Spotkania mogą mieć charakter tutoringu akademickiego, czyli być okazją do rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji naukowych w obrębie szeroko pojętej psychologii społecznej lub tutoringu rozwojowego, związanego z poszukiwaniem wewnętrznych zasobów do poradzenia sobie z impasem, decyzją lub wyborem (na przykład dalszej ścieżki studiowania).
Skip to content