Psychologia na WPiK

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Studia Psychologiczne na WPIK
Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy specjalnością w zakresie jednej z powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 75 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych placówkach i instytucjach.
Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:
– psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju)
– metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej)
– biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii
– umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych
W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalności student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Dokumenty

Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów. Dokumenty z przebiegiem studiów zamieszczone są tutaj. Na stronie umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.).

Studia na WPiK

Wydział prowadzi studia magisterskie na dwóch kierunkach: psychologii (studia pięcioletnie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz kognitywistyce (stacjonarne studia I i II stopnia), na których kształci się niemal 1700 studentów pod opieką 120 nauczycieli akademickich – pracowników Wydziału oraz współpracujących specjalistów i ekspertów spoza Uniwersytetu. 

Na Wydziale prowadzimy także program tutoringu akademickiego dla studentów. Nasze studia uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content