Studencki Laur

utworzone przez | cze 13, 2022 | Aktualności, Dydaktyka

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia „Studencki Laur” zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia „Studencki Laur” – w załączeniu.

W związku z organizacją roku akademickiego 2021/2022 student wytypowany do wyróżnienia zobowiązany jest uzyskać zaliczenie roku studiów do dnia 4 lipca br.

Kandydaturę wraz z wnioskiem i wykazem zbiorczym (bez załączników!) aktywności i osiągnięć naukowych należy przesłać w formie papierowej do Sekcji Spraw Studenckich w terminie do 11 lipca br.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content