Studenci jako badacze

utworzone przez | cze 29, 2012 | Badania

Grupa studentów psychologii UAM w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. dr hab. Annę I. Brzezińską, dr Tomasza Czuba i dr Marzennę Zakrzewską bierze udział w projekcie badawczym pt.: Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych.
Projekt będzie realizowany w latach 2012-2015, ze środków uzyskanych od Narodowego Centrum Nauki (projekt OPUS2; kwota: 755 760 zł) pod kierownictwem prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej oraz dr Tomasza Czuba.
Początek roku akademickiego 2011/2012 był etapem przygotowania zaplecza merytorycznego do badań dotyczących uwarunkowań rozwoju tożsamości.
W maju 2012 roku rozpoczął się pierwszy etap empiryczny – program pilotażowy, którego celem jest przygotowanie baterii narzędzi do badań właściwych (adaptacja kulturowa i opracowanie psychometryczne).
W okresie maj-czerwiec 2012 roku badania pilotażowe objęły grupę ponad 2 tysięcy osób z całej Polski w wieku 13-40 lat (grupa docelowa to 5 tys. osób), w tym uczniowie gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych, studenci oraz osoby pracujące. Zdobyte dane zostały zebrane za pomocą badań kwestionariuszowych prowadzonych przez studentów studiów dziennych i wieczorowych (15 osób) oraz zaocznych (17 osób).
Kolejne etapy badań planowane są na jesień (II etap badań pilotażowych na próbie prawie 3 tysięcy osób i I etap badań właściwych – podłużnych n próbie 600 osób) oraz na wiosnę (II etap badań właściwych) roku akademickiego 2012/2013.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content