Stanowisko Komitetu Psychologii PAN w sprawie LGBT+

utworzone przez | cze 19, 2020 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Poniżej przedstawiamy treść stanowiska:

Razem z LGBT+
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i
swych praw
”. Treść tego zdania, stanowiącego fragment wprowadzenia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jednoznacznie wskazuje, że
równość i gwarancje braku dyskryminacji przynależą się każdemu
człowiekowi, niezależnie od różnych jego cech, w tym płci, tożsamości
płciowej czy orientacji seksualnej.
Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk stanowczo sprzeciwia się
wszelkim próbom wykorzystywania w dyskursie publicznym języka
opartego na negowaniu godności, człowieczeństwa czy przypisanych
jednostce praw. Pragniemy podkreślić, że dehumanizujący język i
związana z nim stygmatyzacja grup mniejszościowych to formy przemocy
prowadzące do wykluczenia i dyskryminacji, co więcej stanowią podstawę
zwiększonego ryzyka problemów psychicznych oraz prób samobójczych.
W szczególny sposób dotyka to ludzi młodych, o nie w pełni
ukształtowanych mechanizmach radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Wyrażamy pełne wsparcie i solidarność z osobami należącymi do
społeczności LGBT+. Wierzymy głęboko, że dyskusje dotyczące
przynależnych im praw powinny się toczyć wyłącznie na gruncie
równorzędności wszystkich ludzi i z użyciem języka szanującego godność
każdej istoty ludzkiej

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content