Spotkanie ws. rekrutacji do programu Erasmus+

utworzone przez | lut 16, 2022 | Aktualności, Bieżące

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 21.02.2022 o godzinie 18:00 w aplikacji Teams odbędzie się spotkanie dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023. Wszystkich zainteresowanych mobilnością Erasmus+ serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dostępnym pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRkZTllMDctNTQyYS00OWM4LTllZTktNTc2YmE3ZDA4Yjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22b1f45599-a309-4232-8d60-88f0d7542306%22%7d

 

Skip to content