Spotkanie inauguracyjne i TERMINY ZJAZDÓW dla słuchaczy studium podyplomowego w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej

utworzone przez | lut 27, 2013 | Aktualności

Rozpoczęcie specjalizacji odbędzie się 3 marca 2013r. o godz. 11.30 w sali nr 4 bud. D ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu. Po omówieniu spraw organizacyjnych odbędą się wykłady w ramach programu specjalizacji w psychologii klinicznej – prof. Lidii Cierpiałkowskiej i prof. Heleny Sęk przewidywana godz. zakończenia to 17.15

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym specjalizacji psychologia kliniczna, studia są odpłatne i  rozpocząć je mogą jedynie osoby, które podpiszą z jednostką szkolącą, czyli UAM umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w zakresie specjalizacji w psychologii klinicznej. Umowy będzie można podpisać od 3 do 8 marca 2013r. w Instytucie Psychologii UAM, w pokoju 73.

Koszt jednego roku specjalizacji klinicznej wynosi 5600zł. Kwota będzie podzielona na 10 równych rat w wysokości 560zł płatnych do 15 każdego miesiąca począwszy od marca 2013r. Osoby, które zostały przyjęte a nie podej specjalizacji proszone są o złożenie pisemnej rezygnacji do dnia 20 lutego 2013r. w celu wypełnienia limitu miejsc na specjalizację.

planowane terminy zjazdów na 1 rok :

27-28.04.2013r.

29-30.06.2013r.

13-14.07.2013r.

21-22.09.2013r.

23-24.11.2013r.

25-26.01.2014r.

ze względów organizacyjnych terminy zjazdów mogą ulec zmianie (będę Państwo informowani  o wszystkich zmianach z wyprzedzeniem).

REGULAMIN SPECJALIZACJI, PROGRAM, PLAN STUDIÓW ZNAJDUJĄ SIĘ : https://www.psychologia.amu.edu.pl/4365-2/studia/studia-podyplomowe-w-ip-uam/specjalizacja-kliniczna-w-ip-uam/


Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content