Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

utworzone przez | paź 23, 2019 | Aktualności, Bieżące, Kursy

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniach 15.11.2019r.-15.12.2019r., po akceptacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, odbędzie się rekrutacja na 25 miejsc szkoleniowych w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej – subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.
Przewidujemy, że planowane szkolenie specjalizacyjne będzie możliwe do sfinansowania w ramach środków unijnych.

Szkolenie będzie prowadzone na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego. Rekrutacja odbędzie się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK). 

Planowane rozpoczęcie specjalizacji – marzec 2020r.
Szczegółowe informacje dotyczące kandydatów oraz rekrutacji zawiera Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1165_u.htm

Nowy program specjalizacji do pobrania na stronie Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Psychologii Klinicznej: http://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=13

Dokładne informacje będą pojawiały się sukcesywnie na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w zakładce Studia Podyplomowe.


Serdecznie zapraszamy!

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, Dr Dominika Górska

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content