Składanie wniosków o Diamentowy Grant

utworzone przez | lis 27, 2019 | Aktualności, Bieżące, Granty

Zgodnie z Regulaminem w konkursie o Diamentowy Grant mogą  wziąć udział wybitnie uzdolnieni:
  1. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  2. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.
Termin składania wniosków to 2 miesiące od dnia ogłoszenia konkursu, czyli 25 stycznia 2020 r.
Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć:
  1. 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
  2. 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.
Skip to content