Studenccy Asystenci Badawczy

 

Cele programu:

  • Aktywizacja zaangażowań naukowych studentów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz umożliwienie im poznawania warsztatu naukowego pod przewodnictwem pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;
  • Pomoc w pracy naukowej pracowników Wydziału poprzez udostępnienie im studenckich asystentów badawczych przy prowadzonych przez nich badaniach;
  • Promowanie wspólnotowego wymiaru Uczelni poprzez sprzyjanie spersonalizowanej relacji uczeń-mentor.

Zarządzenie Dziekana

Regulamin programu SAB

Wzory dokumentów

Kalendarz realizacji programu w roku akademickim 2021/2022

 

Zakończone nabory:
edycja 2021
edycja 2020