Rejestracja w systemie USOS na lektoraty z języków obcych specjalistycznych

utworzone przez | lut 8, 2022 | Aktualności, Bieżące

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 17 lutego 2022 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego specjalistycznego na semestr letni 2021/2022 dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 6 marca 2022 r. do godz. 24.00.

 Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

 • Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo – 9.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat oraz studentów, którzy kontynuują lektorat języka specjalistycznego w semestrze letnim),
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki – kierunek Psychologia – 9.30 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat języka specjalistycznego. Studenci, którzy będą kontynuować lektorat języka specjalistycznego zostaną przepisani do grup na semestr letni przez Koordynatorów ds. USOS SJ UAM),
 • Wydział Teologiczny – kierunek Teologia oraz Dialog i doradztwo społeczne– 10.00 (dotyczy studentów, którzy rozpoczynają lektorat z języka specjalistycznego),
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 10.30,
 • Wydział Archeologii – 11.00,
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – dla kierunków 3 semestralnych (Geoinformacja, Geologia, Kartografia i Geomatyka) – 11.30,
 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – dla kierunków
  3 semestralnych (Gospodarka Przestrzenna) – 11.30,
 • Wydział Fizyki – kierunek Aplikacja Internetu Rzeczy – 12.00.

 

Studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2
i zapisują się na wybrany język oferowany na danym Wydziale. Lektorat z języka specjalistycznego realizowany jest na poziomie B2+ (kontynuacja lektoratu ze studiów I stopnia).

Studenci studiów jednolitych magisterskich otrzymują żeton na język specjalistyczny LEK-SPEC-B2 i zapisują się na wybrany język według poniższego schematu:

– studenci kierunków Prawo, Psychologia, Teologia, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 ukończyli lektorat na poziomie B22,

– studenci kierunku Prawo, którzy w semestrze zimowym 2021/2022 zaliczyli pierwszy semestr lektoratu języka specjalistycznego.

Żeton zostanie nadany jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS).

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka specjalistycznego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy
z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

UWAGA:

Studenci pozostałych kierunków, którzy rozpoczęli lektorat języka specjalistycznego
w semestrze zimowym 2021/2022 nie rejestrują się na platformie ul.amu.edu.pl Zostaną przepisani przez Koordynatorów ds. USOS z ramienia SJ UAM do tych samych grup co w semestrze zimowym.

 

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

 1. mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
 2. mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl, pokój 324, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Historii, Wydział Nauki o Sztuce, Wydział Archeologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.
 3. mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Chemii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Socjologii, Wydział Matematyki
  i Informatyki, Wydział Neofilologii.
 4. dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6: Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny, Wydział Nauk Politycznych
  i Dziennikarstwa, Wydział Biologii.

 

Skip to content