Rejestracja na egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

utworzone przez | sty 28, 2020 | Bieżące, Dydaktyka, Zaliczenia i egzaminy

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY B2
dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

informacja Studium językowego UAM o egzaminie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w sesji zimowej 2019/2020 zostały wyznaczone dwa terminy egzaminu certyfikacyjnego z języków nowożytnych na poziomie B2.
 5 lutego 2020 r. (środa) godz. 10.00 – 12.30
Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 29 stycznia 2020 r. godz. 9.00 i trwać będzie do 3 lutego 2020 r. godz. 24.00
 14 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10.00 – 12.30 (jest to termin poprawkowy)
Rejestracja żetonowa na powyższy termin rozpocznie się od 10 lutego 2020 r. godz. 9.00 i trwać będzie do 12 lutego 2020 r. godz. 24.00
Rejestracja dostępna będzie na platformie ul.amu.edu.pl. (logowanie odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb)
Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu.
Na egzamin należy pojawić się ok. 30 minut przed jego rozpoczęciem i zabrać ze sobą dowód osobisty oraz legitymację studencką.
UWAGA: Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin w określonym terminie przez SJ UAM nie będą mogły przystąpić do egzaminu w danym terminie.
Studenci, którzy nie planują podchodzić do egzaminu w dniu 5 lutego 2020 r. nie dokonują rejestracji w w/w terminie.
Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunku mającego podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.
Warunkiem zarejestrowania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć z języka obcego na poziomie B2.2. (wpisana ocena do systemu USOS). Studentom, którzy zaliczą lektorat po 29.01.2020 r. żetony zostaną także nadane (w trakcie trwania rejestracji).
UWAGA: Student z warunkowym zaliczeniem przedmiotu lub powtarzający przedmiot: Egzamin certyfikacyjny, który nie otrzymał żetonu, zobowiązany jest skontaktować się ze Studium Językowym UAM w celu nadania kolejnego żetonu.
Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka Koordynatorzy ds. USOS)

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content