Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2021/2022.

utworzone przez | wrz 20, 2021 | Aktualności, Bieżące

Rejestracja w systemie USOS dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na lektoraty z języków obcych na semestr zimowy 2021/2022.

Studium Językowe UAM informuje, że z dniem 27 września 2021 r. od godz. 9.00 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów II oraz III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich i trwać będzie do 10 października 2021 r. do godz. 24.00.

 Rejestracja żetonowa rozpocznie się w następujących godzinach:

Wydział Anglistyki – 9.00

Wydział Biologii – 9.30

Wydział Chemii – 10.00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 10.30

Wydział Fizyki – 11.00

Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce – 11.30

Wydział Matematyki i Informatyki – 12.00

Wydział  Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej – 12.30

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 13.00

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii
i Kognitywistyki, Wydział Socjologii – 13.30

Wydział Prawa i Administracji – 14.00

Wydział Studiów Edukacyjnych – 14.30

Wydział Teologiczny – 15.00

Wydział Neofilologii – 15.30

 Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl najpóźniej w dniu 24 września 2021 r.

Studenci (z wyjątkiem Wydziału Anglistyki, Wydziału Neofilologii) otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B1.

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B21.

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B22.

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny.

 

WYJĄTEK:   Studentom z kierunku, który miał podwójny wymiar lektoratu: Psychologia – II rok otrzymują żeton według poniższego schematu:

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B21.

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzyma żeton na poziom B22.

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21 oraz B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny oraz na lektorat z języka specjalistycznego.

 

Studenci Wydziału Anglistyki ,Wydziału Neofilologii, kierunku prawno-ekonomicznego, prawo europejskie otrzymują żeton według poniższego schematu (żeton nadany jest jeśli w systemie USOS student ma wpisaną ocenę):

–   student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A0,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A0

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A1,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A1

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie A2,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom A2

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B1,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom B1

– student, który w semestrze letnim 2020/2021 zaliczył lektorat na poziomie B21,
w semestrze zimowym 2021/2022 otrzymuje żeton na poziom B21.

UWAGA:

Studenci, którzy NIE ZAREJESTRUJĄ się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM (koordynatora danego Wydziału – wykaz poniżej) wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są WOLNE MIEJSCA!

 

Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM:

mgr Krzysztof Janczak, tel. 61 829 10 51, kris.j@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Prawa
i Administracji, Wydział Studiów Edukacyjnych.

mgr Wioletta Koska, tel. 61 829 29 47, koska@amu.edu.pl, pokój 317 Collegium
Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej, Wydział Neofilologii.

dr Anna Wesołowska, tel. 61 829 29 46, anna.wesolowska@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, Wydział Fizyki, Wydział Teologiczny.

mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, parycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331 Collegium
Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Chemii, Wydział Filozoficzny, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Wydział Socjologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Wydział Matematyki i Informatyki.

mgr inż. Monika Waleńska-Trybuś, tel. 61 829 29 57, lektorat@amu.edu.pl; pokój 324 Collegium Heliodori Święcicki (ul. Grunwaldzka 6) – Wydział Historii, Wydział Archeologii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Anglistyki

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl (zakładka zasady uczęszczania na lektorat).

Skip to content