Raport z II edycji Laboratorium Kompetencji Zawodowych

utworzone przez | lip 5, 2018 | Aktualności, Bieżące

Raport z II edycji Laboratorium Kompetencji Zawodowych

W czerwcu zakończyła się II edycja projektu Laboratorium Kompetencji Zawodowych finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach PO WER – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

CEL:

Celem projektu LABORATORIUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH było ułatwienie studentom Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

PROGRAM:

Drugą edycję ukończyło 66 uczestników realizujących jeden z trzech profili: kliniczny, społeczny lub jakościowy. Każdy z nich obejmował 160 godzin zajęć, w tym:

 • zajęcia warsztatowo-treningowe kształtujące umiejętności współpracy w zespołach interdyscyplinarnych, samoobserwacji i monitorowania własnych doświadczeń oraz umiejętności społecznych,
 • specjalistyczne warsztaty i zajęcia certyfikowane,
 • dwie wizyty studyjne w zależności od realizowanego profilu, m. in. w:
 • Lokalnej Grupie Działania „Kraina Trzech Rzek” w Obornikach
 • Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa” w Lesznie,
 • Fundacji Pole Dialogu w Poznaniu
 • firmie Greenhat w Poznaniu,
 • na oddziałach ginekologiczno-położniczych w Szpitalu Wojewódzkim oraz Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu
 • specjalistycznym ośrodku dla osób starszych „Am Weigand Ufer” CASA REHA w Berlinie,
 • zadania praktyczne w formie projektowej – w grupach 3-5 osobowych studenci przygotowali autorskie projekty w metodologii planowania strategicznego oraz zaprezentowali je potencjalnym pracodawcom; wiele z tych projektów ma szanse realizacji!

PROWADZĄCY: specjaliści w dziedzinach psychologii klinicznej, społecznej oraz badań jakościowych w naukach społecznych, certyfikowani trenerzy i psychoterapeuci; zespoły z Instytutu Psychologii i Instytutu Socjologii oraz praktycy i specjaliści spoza UAM.

EWALUACJA:

W końcowej ewaluacji uczestnicy docenili wysoki poziom merytoryczny zajęć LKZ, opisali projekt jako stymulujące i inspirujące doświadczenie, w szczególności podkreślali trzy obszary:

1) wiedza i kompetencje zawodowe – uaktywnienie się umiejętności w praktyce, „oswojenie przyszłej pracy”, pogłębienie tożsamości zawodowej, uczenie się od praktyków,

2) doświadczenie osobiste – poznanie siebie, swoich zasobów i ograniczeń osobistych oraz zawodowych,

3) relacje w wielu wymiarach – integracja z grupami treningowymi/projektowymi, z osobami z innych kierunków studiów oraz z prowadzącymi.

DALSZE PLANY:

 • monitorowanie kariery zawodowej uczestników,
 • dzięki wsparciu Dyrekcji Instytutu Psychologii program LKZ w zmodyfikowanej formie będzie kontynuowany w przyszłym roku akademickim.

Wszystkim osobom, które dzięki swojemu zaangażowaniu, wysiłkom i wsparciu przyczyniły się do sukcesu LKZ serdecznie dziękujemy!

 

dr Dominika Górska

w imieniu zespołu LKZ

Skip to content