Publikacja badaczy z UAM „Emotional intelligence and job performance: a meta-analysis”

utworzone przez | wrz 14, 2021 | Aktualności, Bieżące

Grupa badaczy z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki opublikowała meta-analizę, tzn. podsumowanie wszystkich dostępnych badań, dot. inteligencji emocjonalnej i efektywności pracowników. Praca podsumowuje wyniki 116 badań, przeprowadzonych na łącznej próbie prawie 18 tysięcy pracowników. To najbardziej kompleksowe badanie z tego obszaru przeprowadzone do dziś. Autorami meta-analizy są dr Jarosław Grobelny, Patrycja Radke oraz Daria Paniotova-Maczka.

Inteligencja emocjonalna (IE) od dawna interesuje psychologów oraz praktyków biznesu. Przeprowadzono wiele badań na temat jej roli w pracy i tego, jak kształtuje ona zachowania. Niestety, część z tych badań prowadzi do sprzecznych lub niejednoznacznych wniosków.

Jedną z metod badawczych pozwalających na rozwiązanie takich problemów jest meta-analiza. Aby ją przeprowadzić, autorzy wykorzystali dostępne bazy naukowe, szukając w systematyczny sposób badań poświęconych IE i efektywności zawodowej, opublikowanych po polsku, angielsku, niemiecku, rosyjsku i ukraińsku. Spośród prawie 300 artykułów, po zastosowaniu rygorystycznych kryteriów zakwalifikowano do końcowej bazy 99 prac, opisujących wyniki 116 badań przeprowadzonych łącznie na próbie 17 889 pracowników.

Analiza wykazała, że IE silnie wiążę się z efektywnością pracowników (rhoXPa = 0.45). Ten wynik dotyczy pojedynczej charakterystyki pracownika – tymczasem efektywność zależy również od umiejętności, warunków, motywacji i innych czynników. Związek pojedynczej tylko cechy z wynikami pracy na takim poziomie może więc świadczyć o znacznej roli, jaką IE odgrywa w kształtowaniu zachowań pracowników. Z drugiej strony dane świadczą o tym, że nie jest to wyłączny lub najsilniejszy czynnik sukcesu w pracy.

IE można definiować jako jeden z czynników inteligencji (zdolność do wspierania myślenia informacjami o emocjach) albo cechę osobowości (tendencję do określonych zachowań związanych z wykorzystywaniem emocji). Szczegółowe analizy pokazały, że najsilniej z efektywnością pracowników wiąże się IE rozumiana właśnie jako jedna z ludzkich zdolności poznawczych, jednak tylko, jeżeli była mierzona za pomocą metod samo-opisowych (rhoXPa = 0.49). Jeżeli omawiana charakterystyka była badana testami (np. zadaniami wymagającymi rozpoznania emocji), jej związek z wynikami pracowników był znacznie słabszy (rhoXPa = 0.34).

Wyniki badania pozwalają także wnioskować, że związek IE z efektywnością zawodową jest silnie zależny od kontekstu, w którym wykonywana jest praca. Zaskakujące są zwłaszcza różnice w znaczeniu IE dla wyników w różnych grupach zawodowych. Okazało się bowiem, że z punktu widzenia efektywności IE była najważniejsza dla windykatorów, policjantów i detektywów, a najmniej ważna dla pielęgniarek, lekarzy, naukowców i pracowników obsługi klienta.

Praca „Emotional intelligence and job performance: a meta-analysis” opublikowana została w International Journal of Work Organisation and Emotion, a także w serwisie ResearchGate.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią meta-analizy w języku angielskim:

Emotional intelligence and job performance: a meta-analysis

Dostępna jest również krótka prezentacja podsumowująca z najważniejszymi wynikami:

Zobacz prezentację podsumowującą

źródło: www.amu.edu.pl

Skip to content