Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Rasia

utworzone przez | maj 21, 2019 | Aktualności, Bieżące

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 3 czerwca 2019 roku, o godz. 10.00

w sali 70 Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach

magistra  Macieja Rasia

Temat rozprawy: Neural bases and mechanisms of actions involving complex tools

Neuronalne podłoże i mechanizmy działań z użyciem narzędzi złożonych

Promotor: prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak
Recenzenci: prof. UG dr hab. Michał Harciarek, prof. dr hab. Piotr Francuz

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju 71.

Skip to content