Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Michałowskiego

utworzone przez | gru 19, 2017 | Aktualności, Bieżące

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 15 stycznia 2018 roku, o godz. 11.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu,

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Bartosza Michałowskiego

Temat rozprawy:

Neural uderpinnings of planning different interactions with tools: a functional magnetic resonance imaging study

Neuronalne podstawy planowania różnych interakcji z narzędziami: badanie z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

Promotor:                    prof. UAM dr hab. Grzegorz Króliczak

Recenzenci:                dr hab. Anna Nowicka, prof. dr hab. Tadeusz Marek

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju 71.

 

Skip to content