Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Gajdy

utworzone przez | sty 25, 2019 | Aktualności, Bieżące

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 18 lutego 2019 roku, o godz. 11.00

w sali 70 Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

magistra  Andrzeja Gajdy

Temat rozprawy: Abductive hypotheses generation in neural-symbolic systems

Promotor: prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański
Recenzenci: prof. UMK dr hab. Marek Nasieniewski, dr hab. inż. Paweł Wawrzyński

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju 71.

Skip to content