Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Adama Kupsia

utworzone przez | gru 19, 2017 | Aktualności, Bieżące

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 22 stycznia 2018 roku, o godz. 11.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu,

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra  Adama Kupsia

Temat rozprawy:

Formal and computational models in human timing and reasoning, and their use for knowledge discovery in cognitive science

Formalne i obliczeniowe modele w ludzkim postrzeganiu czasu i rozumowaniach, oraz ich zastosowanie do odkrywania wiedzy w naukach o poznaniu

Promotor:                    dr hab. inż. Maciej Komosiński

Recenzenci:                dr hab. Marcin Paprzycki, dr hab. Dariusz Surowik

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju 71.

 

Skip to content