Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Olesińskiego

utworzone przez | paź 17, 2017 | Aktualności, Bieżące

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 13 listopada 2017 roku, o godz. 11.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr.  Piotra Olesińskiego

Temat rozprawy: Podmiotowe uwarunkowania funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów relacji miłosnych a dobrostan jednostki

Promotor: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska
Recenzenci: dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ; dr hab. Grzegorz Iniewicz

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju. 71.

Skip to content