Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Drążkowskiego

utworzone przez | kw. 12, 2016 | Aktualności

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 25 kwietnia 2016 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Drążkowskiego.
Temat rozprawy: Radzenie sobie z zagrożeniem tożsamości społecznej i osobistej-moderująca rola konstruktu Ja

Promotor: prof. UAM dr hab. Michał Stasiakiewicz
Recenzenci: prof. UŚ dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. KUL dr hab. Mariola Łaguna

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, p. 71

Skip to content