Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Roszyk

utworzone przez | maj 18, 2017 | Aktualności, Bieżące

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 26 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu,

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Anny Roszyk

Temat rozprawy: Neuropsychologiczne uwarunkowania przestępstw seksualnych

Promotor: prof. dr hab. Maria Beisert

Recenzenci: prof. dr hab. Józef K. Gierowski, prof. dr hab. Maria Pąchalska

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju. 71.

Skip to content