Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kamzy

utworzone przez | maj 28, 2018 | Aktualności, Bieżące

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 11 czerwca 2018 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Kamzy

Temat rozprawy: Przywiązanie a funkcje wykonawcze u dzieci w okresie późnego dzieciństwa

Promotor: prof. UAM dr hab. Adam Putko

Recenzenci: dr hab. Marta Białecka-Pikul, prof. dr hab. Barbara Tryjarska

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju. 71.

Skip to content