Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

utworzone przez | kw. 22, 2014 | Aktualności

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 12 maja 2014 roku, o godz. 10.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Anny Kubiak
Temat rozprawy: Mechanizm radzenia sobie z napięciem u osób podejmujących nawykowe samouszkodzenia

Promotor: prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Dorota Jasiecka, prof. UAM dr hab. Anna Suchańska

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, p. 71.

Skip to content