Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

utworzone przez | mar 6, 2014 | Aktualności

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 24 marca 2014 roku,
o godz. 10.00
w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Teresy Jadczak-Szumiło

Temat rozprawy: Problemy diagnostyczne dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym FAS – możliwości wykorzystania testu WISC-R w diagnozie różnicowej

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Hornowska
Recenzenci: prof. UMCS dr hab. Aneta Borkowska, prof. dr hab. Emilia Łojek (UW)
Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, p. 71.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content