PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgra Michała Wyrwy

utworzone przez | lut 2, 2021 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach

mgra Michała Wyrwy

pt.: The conscious vs. the intentional stance. Folkpsychology strategies in attributing consciousstates to other persons.

Obrona odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Promotor: dr hab. Andrzej Klawiter, prof. UAM

Recenzenci:
prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausmann

dr hab. Maciej Witek, prof. US

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAzMmZkYmQtYmFmNC00M2VmLWE1ZDYtYzk3MGE0ZDcwYmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22fa2079fa-cac8-42fe-a754-630dd3af48c3%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP

https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach/wyrwa-michal

 

Skip to content