Publiczna obrona doktorska

utworzone przez | cze 18, 2019 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że 1 lipca 2019 roku, o godz. 10.00

w sali 70 Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia

magister  Jagny Sobierajewicz

Temat rozprawy: Learning a fine sequential hand motor skill by motor imagery

Uczenie subtelnej, sekwencyjnej umiejętności motorycznej za pomocą symulacji ruchowej

Promotor: dr hab. Rob van der Lubbe
Promotor pomocniczy: dr Anna Przekoracka-Krawczyk
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Grabowska, prof. dr hab. Tadeusz Marek

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, w pokoju 71.

Skip to content