Publiczna obrona doktorska mgra Michała Sieńskiego

utworzone przez | wrz 27, 2021 | Aktualności, Bieżące

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 19 października 2021 roku, o godz. 11.30

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia

magistra Michała Sieńskiego

Tytuł rozprawy: Rewiktymizacja wśród kobiet doznających przemocy w rodzinie. Znaczenie wczesnych nieadaptacyjnych schematów.

Promotor: prof. UAM dr hab. Michał Ziarko

Recenzenci: prof UŁ dr hab. Jan Chodkiewicz , prof. SWPS dr hab. Agnieszka Popiel

Publiczna obrona doktorska odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Ms Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3dfa897c6ed84d69b861375ff9c52174%40thread.tacv2/1634042018092?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f047b4a3-0096-49e7-9b0b-45cd45b05045%22%7d

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Wydziału w pokoju 71, recenzje są dostępne również tutaj.

Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Skip to content