Publiczna obrona doktorska mgra Macieja Behnke

utworzone przez | mar 9, 2021 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 22 marca 2021 roku, o godz. 10.00

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia

magistra Macieja Behnke

Temat rozprawy: Psychofizjologiczny Model Wyzwania i Zagrożenia w E-sporcie

Promotor: prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek
Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, prof. A-SW dr hab. Marcin Krawczyński

Publiczna obrona doktorska odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Ms Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a83c651a0daa8460b8073dd5e00f6c287%40thread.tacv2/1615280891220?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22148c6bd3-ad9c-47bd-a124-062b0d992a9b%22%7d

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Wydziału w pokoju 71, recenzje są dostępne również na stronie www.psychologia.amu.edu.pl

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Psychologia
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Skip to content