Publiczna obrona doktorska mgra Łukasza Budzicza

utworzone przez | paź 2, 2015 | Aktualności

Rada Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 26 października 2015 roku, o godz. 11.00 w sali 70 Instytutu Psychologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Budzicza.
Temat rozprawy: Wartość poznawcza badań empirycznych w psychologii społecznej
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Doliński, prof. KUL dr hab. Mariola Łaguna

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Instytutu Psychologii, p. 71,
oraz na stronie: http://www.staff.amu.edu.pl/~lbudzicz/Wartosc_poznawcza_badan_empirycznych.pdf

Skip to content