Publiczna obrona doktorska mgra Jarosława Grobelnego

utworzone przez | lis 25, 2020 | Aktualności, Bieżące

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 7 grudnia 2020 roku, o godz. 10.00

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia

magistra Jarosława Grobelnego

Temat rozprawy: Psychologiczne predyktory efektywności zawodowej

Promotor: prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
Recenzentki: dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, prof. UŁ dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

Publiczna obrona doktorska odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Ms Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 3 grudnia 2020 r. wysłać informację o chęci udziału na adres: agawelt@amu.edu.pl lub zgłosić się do dnia 3 grudnia 2020 r. poprzez formularz: link

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Wydziału w pokoju 71, recenzje są dostępne również na stronie www.psychologia.amu.edu.pl

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Psychologia
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Skip to content