Publiczna obrona doktorska mgr Dominiki Bartoszak

utworzone przez | mar 29, 2021 | Aktualności, Bieżące, Organizacja

Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 12 kwietnia 2021 roku, o godz. 11.30

odbędzie się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie psychologia

magister Dominiki Bartoszak

Temat rozprawy: Funkcjonowanie emocjonalne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci

Promotor: prof. dr hab. Maria Beisert
Recenzenci: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, prof. SWPS dr hab. Danuta Rode

Publiczna obrona doktorska odbędzie się w formie wideokonferencji na platformie Ms Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a822e6f404d0e4cae91991a81acca1af4%40thread.tacv2/1617021179755?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22148c6bd3-ad9c-47bd-a124-062b0d992a9b%22%7d

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Wydziału w pokoju 71, recenzje są dostępne również na stronie www.psychologia.amu.edu.pl

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Psychologia
Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Skip to content