PSYCHOLOGIA – tryb niestacjonarny w formie weekendowej to specjalna oferta dla osób z tytułem magistra i dla maturzystów – II NABÓR

utworzone przez | lip 27, 2012 | Dydaktyka

PSYCHOLOGIA – tryb niestacjonarny w formie weekendowej to specjalna oferta dla osób z tytułem magistra i dla maturzystów – II NABÓR

Psychologia niestacjonarna w formie zjazdów weekendowych- rejestracja
informacje dotyczące zasad rekrutacji

Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawia nową atrakcyjną ofertę dydaktyczną: możliwość studiowania psychologii w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych.

Rekrutacja na rok akademicki 2012/2013

Ważniejsze terminy:
Ostatni dzień zapisu na kierunek: 2012-09-17
Ostatni dzień na przypisanie opłaty: 2012-09-17
Zasady rekrutacji:
Logowanie na stronie internetowej: www.rejestracja.amu.edu.pl

Oferujemy:

Realizację 100% standardów kształcenia psychologicznego zgodną z ustaleniami MNiSW
Szeroką ofertę zajęć fakultatywnych i specjalności
Zajęcia prowadzone przez kadrę profesorską,
pracowników naukowo – dydaktycznych IP i wysoko wyspecjalizowanych praktyków
Psychologia niestacjonarna to studia 5-letnie magisterskie prowadzone w systemie studiów jednolitych.

Opis kierunku

Na kierunku Psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybieraj indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 45 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.

Opis sylwetki absolwenta

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu: a) psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju); b) metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej); c) biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii oraz umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: a) udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, b) prewencji i profilaktyki patologii społecznej, c) negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów międzygrupowych, d) badań selekcyjnych. W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.
Lista specjalności, które student może wybrać na wyższych latach studiów

Psychologia stosowana: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
Psychologia stosowana: Psychologia edukacji
Psychologia stosowana: Psychologia pracy i organizacji
Psychologia stosowana: Psychologia społeczna
Limit miejsc: 300 osób

Odpłatność: 5800zł rocznie (2900 zł semestr), płatne w 9 ratach

Organizacja zjazdów:

Weekendowe:
co dwa tygodnie (około 8 x w semestrze)
Tygodniowe:
7 dni w czerwcu – semestr letni
7 dni we wrześniu – semestr zimowy
Informacja dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub lekarza po roku 1990: po pierwszym roku studiów istnieje możliwość przyznania przez Radę Wydziału Indywidualnego Toku Studiów, który upoważnia do wyznaczenia treści indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Możliwość zdobycia drugiego dyplomu magisterskiego w terminie krótszym niż 5 lat.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content