Psychologia stacjonarna

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe.[czytaj dalej]

Program studiów

Link do katalogu z programami studiów [tutaj]

Plany zajęć

Link do aktualnych planów zajęć [tutaj]

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Link [tutaj] prowadzi do katalogu z sylabusami przedmiotów obligatoryjnych. Oferta fakultatywna pojawi się w późniejszym terminie.

Działalność studencka

Link do strony opisującej działalność kół naukowychkonferencje studenckie, itp.

Dokumenty do pobrania

Tutaj można zapoznać się z regulaminem studiów. Na stronie umieszczone są natomiast różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono tutaj.

Kontakt

Pełnomocnik ds. studiów stacjonarnych – dr Julita Wojciechowska zajmuje się opiniowaniem podań skierowanych do Dziekana, pomaga w problemach związanych ze studiowaniem.

Osoby zakwalifikowane na program stypendialny Erasmus, które są zobowiązane ustalić przedmioty zaliczane w ramach stypendium  na innej uczelni, prosimy o zgłaszanie się na konsultacje z następującymi dokumentami:
1. wypełnioną matrycą Learning Agreement (tu wpisujecie Państwo propozycje zamienników do naszego Programu Studiów),
2. sylabusami przedmiotów z innej uczelni (do porównania treści programowych z opisanym wyżej programem studiów w IP),
3.  pustą wydrukowaną kartą różnic programowych.
Zgłoszenia na konsultacje proszę wysyłać na adres e-mail – dr Julita Wojciechowska.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content