Projekt pt. „Jak sobie radzimy w czasie pandemii COVID-19”

utworzone przez | kw. 17, 2020 | Badania Pracownicze

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. W. Jacka Paluchowskiego uruchomił projekt pt. „Jak sobie radzimy w czasie pandemii COVID-19”.  Pomysł badania pojawił się jako efekt doraźnych obserwacji zachowań ludzi, wypowiedzi na forach społecznościowych w związku z pandemią COVID-19 czy pacjentów podczas (zdalnej) psychoterapii.

Podstawowe pytania badawcze dotyczą poziomu niepokoju spowodowanego utratą zasobów w związku z pandemią (teoria zachowania zasobów S.E. Hobfolla) i związanym z nią poziomem odczuwanego stresu (teoria S. Cohena), stosowanych strategii radzenia sobie (koncepcja R.S. Lazarusa i S. Folkman), także pytanie o oczekiwane konsekwencje kryzysu: powrót do starego porządku lub potraktowanie kryzysu jako początku wzrostu potraumatycznego. Efektem projektu ma być także próba opisania sposobu percepcji i doświadczania przez respondentów sytuacji pandemii i kosztów walki z nią.

Pierwsza część badań została zrealizowana w dniach 7-10 kwietnia 2020 r (620 osób badanych), po 18 dniach od ogłoszenia stanu epidemii i wprowadzenia ograniczeń w zakresie społecznego dystansowania. Pierwsza fazę badań zakończono w Wielkanoc, po ogłoszeniu na konferencji prasowej, że po Świętach część ograniczeń zostanie zniesiona lub ograniczona. Wyniki analizy danych ilościowych i jakościowych są w trakcie opracowywania.

Druga faza badań jest w trakcie realizacji. Ankieta znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhEs1BPvfw1AXMoED8WvtI0ekV9PewblhNW-WJ3t6utaqoA/viewform

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content