dr Michał Wyrwa

Podstawowe informacje:

e-mail: michal.wyrwa@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 110

Telefon: 618292215

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4227-1629

Researchportal: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM211846/

Funkcje pełnione na UAM:

 

Prowadzone zajęcia:

  • Wstęp do kognitywistyki; Filozofia umysłu; Etyka technologii, sztucznej inteligencji i neuroetyka

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

świadomość, psychologia potoczna, status kognitywistyki i innych nauk poznawczych

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content