prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (brak)

Podstawowe informacje:

e-mail: andrzej.wisniewski@amu.edu.pl

Dyżury dla studentów: tabela

Pokój: 80

Telefon: 618292353

Orcid:

Researchportal:

www: http://awisniew.home.amu.edu.pl

Funkcje pełnione na UAM:

Prowadzone zajęcia:

Praca naukowo – badawcza

Wybrane publikacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

Wybrane osiągnięcia naukowo – badawcze:

 

Zainteresowania badawcze:

Realizowany obecnie projekt badawczy:

 

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content